Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoittaja

Monikanavarahoituksen purkuun liittyvää valmistelua on tehty useiden hallituskausien aikana lukuisten työryhmien voimin ilman, että työryhmäselvitykset olisivat johtaneet lainvalmisteluun. Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan monikanavarahoituksen purkaminen valmistellaan erillisenä asiana

Ari Korhonen
Kirjoittaja

Monet kunnat ovat lähteneet koronakokemusten seurauksena kehittämään varautumistaan ja turvallisuudenhallintaansa. Oppaita ja koulutuksia kysytään ja turvallisuusaiheiset keskustelut keräävät runsaan kuulijajoukon verkkoseminaareissa. Kuntien turvallisuussuunnittelun tukemiseksi on tehty taustalla

Tiistaina alkavassa syksyn budjettiriihessä on jälleen paljon pelissä. Vuoden 2022 veropäätökset, ilmastotoimet ja ratkaisut työvoimapulan helpottamiseksi lienevät tämän budjettiriihen akuuteimpia kysymyksiä. Ne ansaitsevatkin oman tilansa ja paikkansa lähestyvän budjettiriihen kärkinä. Perinteiseen

Kirjoittaja

Ensi viikon budjettiriiheen kohdistuu myös kuntien ja kuntatalouden kannalta monia odotuksia. Niitä yhdistää vaatimus vakaudesta. Kevään kehysriihen jäljiltä kuntien valtionosuusrahoitukseen on kohdistumassa jälleen tuntuvia leikkauksia suhteessa kustannuskehitykseen ja laajeneviin tehtäviin. Tämä

Kirjoittaja

Vuoden 2021 alusta oppivelvollisuus laajeni perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Perusopetuksen jälkeen oppivelvollinen voi suorittaa oppivelvollisuutta tutkintotavoitteisessa lukio- tai ammatillisessa koulutuksessa tai ns. nivelvaiheen koulutuksissa. Oppivelvollisuuslaki määrittää, missä

Moni saattaa unohtaa, että koulujen alkaessa usea alle kouluikäinen lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tänä syksynä iso osa viisivuotiaista aloitti kaksivuotisen esiopetuksen, jota kokeillaan reilussa 100 kunnassa. Pienet lapset aloittavat yleensä tutustumisjaksolla, jossa harjoitellaan

Kirjoittaja

Lukuvuoden opetus on käynnistymässä useimmissa lukioissa viikolla 32, jolloin yleisin aloituspäivä taitaa tänä lukuvuonna olla keskiviikko 11.8.2021. Osassa lukioista opetus alkaa viikon 33 alussa, ja aikuislukioiden opetus alkaa tyypillisesti hieman nuorten lukiokoulutusta myöhemmin

Tämänvuotiset kuntavaalit joutuivat kovalle koetukselle koronan aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Kuntavaalikansa oli päässyt vasta kertaalleen opettelemaan äänestämistä keväällä aiempien lokakuun vaalien sijaan. Syksyllä 2012 valittujen kunnanvaltuutettujen valtuustokausi venyi

Pääekonomisti Minna Punakallio

Kevään tuore kuntatalousohjelma esitteli kuntien ja kuntayhtymien kehitysarvion, joka on selvästi vahvempi kuin viime vuoden syksyllä tai vuosi sitten koronakeväänä laadittu ennuste. Kuntatalous ponnistaa vuoteen 2022 siis varsin hyvältä tasolta. Kuntataloudesta työstettiin kesäkuussa myös uusi

Päivi Väisänen-Haapanen

Kunnat vastaavat perusopetuksen järjestämisestä. Hyvinvointialueiden muodostaminen kasvattaisi entisestään sivistyspalvelujen järjestämisen painoarvoa ja vaikuttaisi merkittävästi kuntiin ja kuntien talouteen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä sisältää valtaosan perusopetuksen

Kirjoittaja

Oikeusturva eli ”oikeus saada oikeutta” on perustuslaissa vahvistettu perusoikeus. Oikeusturvaan kuuluu keskeisesti oikeus hakea muutosta päätökseen lainkäyttöelimeltä. Sivistystoimen toimiala on kunta-ammattilaisille vaativa kokonaisuus: on jo entuudestaan täytynyt hallita kuntalain, hallintolain

Kuntademokratiaverkoston blogi

Osallisuustyön tavoitteena on lisätä vuoropuhelua kunnallisessa päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa kuntalaisten mukaan ottamista itseään ja omaa lähiyhteisöään koskevissa asioissa erilaisin lähidemokratian keinoin. Yhteinen ymmärrys on mahdollista muodostaa

Kuntademokratiaverkoston blogi

Kuntaliiton julkaisussa Opas kuntalaisten osallistumisen arviointiin on esitelty osallisuuden arvioinnin työkalu. Se innosti meitä pohtimaan, miten hyödynnämme työkalua tänä vuonna alkaneessa hankkeessamme ”Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon”. Hankkeessa on mukana

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuun alussa. Käytännössä kuitenkin liikkeelle päästiin maaliskuun kahden ensimmäisen viikonlopun jälkeen, koska asiakassiirrot tehtiin silloin. Alku on ollut todella työntäyteinen. Erityisesti niin sanotun suunnitelmavelan vuoksi. Suomeksi, monella