Toimialakohtaisia ohjeita

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi

Henkilöstövuokrausta on käytetty julkissektorilla yksityissektoriin verrattuna vähäisesti. Yleisimmin vuokratyövoimaa käytetään sosiaali- ja terveystoimessa, tukipalveluissa sekä toimisto- ja taloushallinnon tehtävissä. Myös sivistystoimessa vuokrahenkilöstöä käytetään aika-ajoin.

Yleisimpiä ammattialoja, joissa henkilöstövuokrausta käytetään, ovat hoito- ja hoivapalvelut, hallintopalvelut, ateria-, siivous- ja puhtaanapitopalvelut.

Yleisimmin vuokratyöntekijöitä käytetään julkisektorilla paikkaamaan erityisesti lyhytaikaisia, muutaman päivän, poissaoloja. Sopivissa tapauksissa ja tilanteissa vuokratyövoimaa käytetään myös pidempiaikaisiin sijaisuuksiin ja määräaikaisuuksiin. Vuokratyöntekijöiden joukosta rekrytoidaan myöhemmin myös vakituisia työntekijöitä.

Vakituisiin rekrytointeihin organisaatiot käyttävät ulkoisia rekrytointi- ja arviointipalveluja erityisesti silloin, kun haetaan osaajia erityisasiantuntija- ja johtotehtäviin. Rekrytointipalveluja on käytetty myös tilanteissa, joissa on haluttu esimerkiksi luoda uusia kansainvälisiä toimintamalleja työvoimapulaan varauduttaessa.

Myös tarve henkilöstöpalveluyritysten tarjoamille uramuutospalveluille kasvaa, sillä julkissektorin muuttuva toimintaympäristö, kuten kuntaliitokset sekä ylikunnallisten organisaatioiden perustaminen, aiheuttavat päällekkäisyyksiä erityisesti hallinnollisten tehtävien osalta.

Julkaisuja ja ohjeita

Henkilöstövuokraus ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto, 2011

Julkaisu on ostettavissa kirjaformaatissa tai ladattavissa Kuntaliiton kirjakaupan kautta.

 

Vuokratyöopas

Työ- ja elinkeinoministeriö (pdf, 35 sivua)

 

Henkilöstökysymysten ehtovertailu liikkeen luovutuksessa

KT-Kuntatyönantajan verkkosivu