Kansallinen hankinta

Määräajat

Hankintalaissa ei ole määritelty vähimmäismääräaikoja kansallisille hankinnoille. Hankintayksikön tulee määrittää ne itse.

Määräajan asettamisessa on huomioitava hankinnan koko ja luonne sekä tarjouksen laatimiseen vaadittava aika. 

Oikeuskäytännön perusteella voidaan keskimäärin katsoa, että jos hankintayksikkö on asettanut alle kahden viikon määräajan tarjouksen jättämiselle, se on lähtökohtaisesti ollut liian lyhyt. Tämän perusteella voidaankin yleisesti todeta, että hankintojen määräajan tulisi olla yli 14 päivää.

Markkinatuomioistuin arvioi asetettua määräaikaa suhteutettuna tasapuolisuuteen ja syrjimättömyyden periaatteeseen verrattuna, joten hankinnan koko ja luonne tulee olla kohtuullinen ja suhteessa hankinnan määräaikaan verrattuna. Oikeustapauksissa määräajan riittävyyttä on peilattu esimerkiksi hankinnan luonteeseen ja laatuun sekä siihen, paljonko tarjoajalta edellytetään toimenpiteitä tarjousajan kuluessa. 

Jos tarjouksen tekemiseen kuuluu esimerkiksi tutustumiskäyntejä, esittelytilaisuuksia taikka näytekappaleiden toimittamista, on tarjousajan oltava pidempi kuin tavanomaisemmissa hankintakokonaisuuksissa. Tapauksessa MAO:319/08 markkinaoikeus totesi, että tarjousaika ei ollut kohtuullinen kevyitä luotiliivejä koskevassa hankinnassa, jossa tarjoajia velvoitettiin toimittamaan tarjotusta liivistä erikoisteräslevyllä varustettu malliliivi kahden päivän kuluessa tarjouksen jättämisestä. 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen määräajat

Oikeuskäytäntöä