JHNY-vieraskynä: hankinta-asiantuntija Inkeri Kontiola 7.2.2018

Kaikki mukaan! Yhteistyöllä parhaaseen lopputulokseen

Hyvinkään kaupungille valmistui syksyllä 2017 Kenttäkadun päiväkoti, jonka avajaisia vietettiin ensimmäisenä Suomessa päiväkodille myönnetyn Joutsenmerkin juhlahumussa. Rakennushanke voitti merkittävän European Sustainable Network Procura+ -ympäristöpalkinnon, vuoden 2017 kestävän kehityksen hankinta -kategoriassa. Lisää tietoa Procura+-ohjelmasta ja palkinnosta osoitteessa http://www.procuraplus.org/awards/

Joutsenmerkin ja Procura+-palkinnon saavuttamiseksi on vaadittu tavoitteellista ja monialaista yhteistyötä ja tahtotilaa. Hankintaprosessi alkoi jo kahta vuotta aiemmin, jolloin tavoitteena oli saavuttaa jotakin uutta, tavanomaisesta poikkeavaa. Tulevan päiväkodin oli määrä yhdistää kaksi päiväkotia, ja lapsiluvuksi arvioitiin noin 180. Rakennuksessa ja rakentamisessa haluttiin huomioida päiväkotilasten ja henkilökunnan tarpeet ja toiveet, kaupungin ympäristöstrategia sekä itse rakennukselle asetettavat toiminnalliset vaatimukset.

Tavoitteiden tiedostaminen ja valinta

Koska oli kyse vaikuttavuudeltaan merkittävästä hankinnasta, oli erityisen tärkeää miettiä, mitkä ovat ne tavoitteet, joita halutaan painottaa. Alkuvuodesta 2016 astui voimaan uusi varhaiskasvatuslaki, jossa on asetettu päivähoitotoimintaan selkeitä tavoitteita. Koska energiakustannukset muodostavat merkittävän osan rakennuksen käyttökuluista, haluttiin toteuttaa Hyvinkään kaupungin ympäristöohjelmaa, jossa tavoitteena on mm. tehokas energian käyttö ja ilmaston suojelu. Hyvinkäällä haluttiin myös luoda jotakin uutta, olla edelläkävijä.

Nämä kolme tärkeää tavoitetta (päiväkodin arki, energiankulutus ja innovatiivisuus) haluttiin huomioida päiväkodin hankinnan toteuttamisen jokaisessa vaiheessa.

Yhteistyön rakentaminen ja tahojen osallistaminen käytännössä

Miten kaikki tavoitteet sitten saavutettaisiin? Olisiko markkinoilla rakentajaa, joka on valmis ja kykenevä ottamaan haasteen vastaan? Onko markkinoilla edes kiinnostusta luoda jotakin tavanomaisesta poikkeavaa?

Markkinakartoituksen avulla saimme vastauksen siihen, että halukkuutta ja kykyä toteuttaa uudenlaista on olemassa. Huolellinen markkinavuoropuhelu takaa, että tavoitteet ovat yhteisiä. Rakentamisen aikainen tiivis yhteistyö on keskeistä projektin onnistumiselle. Kaikille osapuolille pitää myös olla hyötyä siitä, että lähdetään avaamaan uusia uria ja luomaan uutta yhdessä.

Käyttäjien osallistaminen luo uutta

Päiväkodin arkeen vaikuttaa kasvattajien ohjaus ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Kuinka huomioida varhaiskasvatuslain tavoitteet käytännössä? Lakiin on kirjattu mm. säännös osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Miten osallistamme käyttäjät ja miten toteutamme heidän toiveet?

Tulevat päiväkodin lapset otettiin mukaan päiväkodin väri- ja pihasuunnitteluun sekä kalustehankintaprosessiin. Lapsille annettiin tehtävä piirtää maailman mukavimman päiväkodin piha, jota toteutettiin yhdessä arkkitehdin ja rakentajan kanssa.

Lapset saivat myös värien osalta suunnittelutehtävän. He valitsivat suuresta värirasiasta yhdeksän kaikkein kauneinta väriä, ja lopputuloksena päiväkoti on vaalea ja valoisa ja lasten toivomat värit sopivat siihen kauniisti.

Lasten osallisuus toteutui myös hyllyköiden, lattiamattojen, lattiatyynyjen ja pehmopalikoiden valinnassa. Tarjouksen jättäneiden yritysten tuotteiden pisteytyksessä lasten osuudella oli painoarvoa tarjousten vertailussa.

Päiväkodin arkea ohjaa lainsäädäntö, miten huomioidaan tilojen suunnittelussa?

Varhaiskasvatuslaissa on kirjattu myös tavoitteita oppimisympäristöstä. Oppimisympäristöjen suunnittelulla pyrittiin siihen, että ne edistävät vuorovaikutusta ja yhteisöllistä tiedon rakentumista sekä yhteisöllisyyttä.

Oppimisympäristöjen suunnittelussa lain hengen mukaisesti kiinnitettiin huomiota mm. ergonomiaan, ekologisuuteen, esteettisyyteen, esteettömyyteen, joustavuuteen ja monimuotoisuuteen. Tilat suunniteltiin niin, että ryhmätiloja voidaan jakaa erisuuruisiksi kokonaisuuksiksi. Erillinen ruokasali, jota voidaan laajentaa myös liikuntasaliksi, toimii päiväkodin sydämenä. Rakennuksessa on sekä kiinteä että langaton verkko, joka mahdollistaa tämän päivän tieto- ja viestintätekniikan oppimisympäristössä.

Rakennuksen tulee täyttää useita tavoitteita, miten ne saavutetaan?

Kuinka saavutamme rakennukselle edellytetyt tavoitteet, niin energian kulutuksen ja ympäristön kuormituksen suhteen kuin itse rakennusteknistenkin tavoitteiden suhteen?

Käytettävän energian ympäristöystävällisyys on keskeistä. Päiväkodin energia tuotetaan kaukolämmöllä ja vihreän sähkön toimittaa Keravan Energia. Ulkomuodollisesti rakennuksen tuli olla tontille ja sen ympäristöön sopiva. Lasten kannalta rakennuksen tulee olla mittasuhteiltaan lasten käsitettävissä, ei liian suuri eikä liian korkea. Rakennusteknisesti terveelliset ja turvalliset rakennusmateriaalit ovat tärkeitä.

Kuivaketjussa rakentaminen takaa, ettei rakennus kastu rakentamisen aikana. Lämpötilan tasaisuus on ratkaistu lämmön säädöllä sekä jäähdytyksellä, joka on kytketty ilmanvaihtoon. Näin saadaan jäähdytysenergia talteen. Sähkötekniikka on nykyaikaista: päivänvalon mukaan säätyvää ja läsnäolotunnistimilla varustettua.

Mitä saatiin?

Joutsenmerkin mukaisesti rakennettu päiväkoti on ylittänyt odotukset niin käyttäjien kannalta kuin rakennusteknisestikin. Suunnittelu ja toteutus päiväkodin toiminnan tarpeita vastaavaksi on erittäin hyvin onnistunut, lopputulos on toiminnallisesti muunneltava ja erilaisia toimintoja mahdollistava. Käyttäjiä kuultiin ja suunnitelmia muutettiin niiden mukaisesti.

Pihalle saatiin myös taidetta, lasten käyttöön Berry Creativen suunnittelema toiminnallinen taideteos Joutsen. Joutsenen nimestä pidettiin lapsille nimikilpailu, ja joutsen sai nimekseen sukupuolineutraalisti Rusetti. Pihalla on kotimaisia lehtipuita, marjapensaita ja kunttaa, joten lapset pääsevät maistelemaan mustikoita ja puolukoita omalta pihalta. Suomen ilmastossa huonosti lasten käyttöä kestävät nurmikot on korvattu keinonurmella. Piha on lapsille kaunis ja siisti, ja se helpottaa hyvin paljon kasvattajien ja huoltajien lasten vaatehuoltoa.

Sisäilma on erittäin hyvä, ja tilat ovat väljät ja valoisat. Lapset ovat oppineet hyvin ottamaan ruokaa ja aikuisten yllätykseksi haluavat laittaa myös itse käytetyt ruokailuvälineet ja astiat pesupisteeseen. Ruokasali mahdollistaa lasten pitkäkestoisten leikkien ja projektien jatkamisen ryhmätiloissa, koska leikkejä ei tarvitse raivata ruokailun vuoksi pois.

Allergisille ja astmaattisille lapsille rakennus on terveellinen ja turvallinen. Henkilökunnalle se on hyvä työpaikka, joka mahdollistaa monelle työntekijälle pitkän ja terveen työuran. Terveellinen ja turvallinen työpaikka säästää vähäisten sairauspoissaolojen vuoksi sekä rahaa että turhia työtapaturmia tai altistumisia työkykyä heikentäville sairauksille.

”Täällä meidän on mukava touhuta, ja myös huoltajat ovat antanet hyvää palautetta hyvin suunnitellusta ja toteutetusta päiväkodista sekä erityisen hienosta pihasta”, summaa päiväkodin johtaja Päivi Paasonen.

Yhteenveto: Hankinnan onnistumisen elementit

Kokemuksemme mukaan hankinnan onnistumiseen vaikuttavat erityisesti seuraavat tekijät:

  • huolellisen markkinakartoituksen tekeminen ja markkinavuoropuhelun järjestäminen
  • tavoitteiden asettaminen ja niihin keskittyminen koko hankintaprosessin ajan
  • tavoitteiden valitseminen niin, että ne tukevat hankintayksikön strategisia tavoitteita – olkoon ne yleisiä, ympäristö- tai käyttäjien strategisia tavoitteita (näin sitouttaminen onnistuu parhaiten)
  • kaikkien osapuolien sitouttaminen projektin tavoitteisiin, myös tavaran tai palvelun tarjoajan
  • asianosaisten kuuleminen hankintaprosessin joka vaiheessa.
     

Inkeri Kontiola

Inkeri Kontiola toimi alkuvuoteen 2018 asti Hyvinkään kaupungin hankinta-asiantuntijana. Kenttäkadun päiväkodin hankinnassa hän osallistui aktiivisesti erityisesti markkinavuoropuhelun toteuttamiseen, Joutsenmerkin kriteeristöön perehtymiseen sekä kalusteiden kilpailuttamiseen. Kontiola jatkaa julkisten hankintojen parissa nyt Tuusulan kunnassa.

Lisätietoja saa Inkeri Kontiolalta (s-posti inkeri.kontiola[at]tuusula.fi, p. 040 314 3145) ja Hyvinkään kaupungin tekniseltä toimialajohtajalta Marko Hytöseltä (s-posti marko.hytonen[at]hyvinkaa.fi).

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.