Kansallinen hankinta

Tietojenvaihto hankintamenettelyssä

Kansallisissa hankinnoissa hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto voi olla sähköistä taikka perinteistä paperilla tapahtuvaa.

Kansalliseen hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto on toimitettava hankintayksikön valitsemalla tavalla. Valittujen viestintävälineiden on oltava yleisesti käytettävissä, eikä välineen valinta saa vaarantaa toimittajien mahdollisuutta osallistua hankintamenettelyyn.

Kansallisessa hankinnassa on mahdollista käyttää sähköistä viestintää, kuten esimerkiksi kilpailutusjärjestelmiä taikka perinteistä, paperimuotoista tietojenvaihtoa.

Sähköinen tietojenvaihto

Jos hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto toteutetaan sähköisiä välineitä käyttäen, sovelletaan hankintalain 62 §:n mukaista menettelyä. Katso tarkemmin EU-menettelyt osiosta sähköinen tietojenvaihto hankintamenettelyssä.

Kansalliseen tietojenvaihtoon ei kuitenkaan sovelleta hankintalain 64 §:n mukaisia tietoturvallisuutta koskevia säännöksiä.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa