Määräajat

Nopeutettu menettely

Avoimen ja rajoitetun menettelyn sekä neuvottelumenettelyn määräaikoja voidaan lyhentää, jos määräaikojen noudattaminen on näissä menettelyissä hankintayksikön asianmukaisesti perustellun kiireen vuoksi käytännössä mahdotonta.

Nopeutettuun menettelyyn oikeuttavalta kiireeltä ei edellytetä samanlaista poikkeuksellisuutta ja äärimmäisyyttä kuin suorahankinnan edellytyksenä olevalta kiireeltä. Nopeutettu menettely on suorahankintaa avoimempi ja siten sen käyttöedellytyksiä ei ole tulkittava yhtä ankarasti, kuin kiireeseen perustuvan suorahankinnan käyttöedellytystä. Kiireellä tulisi kuitenkin olla nopeutetussakin menettelyssä objektiivinen peruste.

Nopeutettu neuvottelumenettely saattaa olla käyttökelpoinen vaihtoehto sellaisiin kiiretilanteisiin, joihin suorahankinnan edellytyksenä olevat kiireperusteet eivät sovellu. Asia on tullut esille muun muassa covid-19-hankintaperusteita arvioitaessa tapauksessa MAO:102/21.

Nopeutetussa menettelyssä noudatettavat määräajat

  • Tarjousajan on oltava avoimessa menettelyssä vähintään 15 päivää.
  • Rajoitetussa menettelyssä ja neuvottelumenettelyssä osallistumishakemuksen jättämiselle on varattava vähintään 15 päivää.
  • Tarjousajan on oltava rajoitetussa ja neuvottelumenettelyssä vähintään 10 päivää.

Tarjousaikaa voidaan lyhentää avoimessa menettelyssä vähintään 15 päivään ja rajoitetussa menettelyssä sekä neuvottelumenettelyssä vähintään 10 päivään, jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi ennakkoilmoituksen.

Lisää aiheesta

Muualla verkossa