Ilmoittaminen

HILMA

HILMA on valtionvarainministeriön omistama ja Hanselin ylläpitämä maksuton, sähköinen julkisten hankintojen ilmoituskanava. HILMAssa tehdään ja julkaistaan ilmoitukset EU-laajuisista sekä kansallisista hankinnoista. Lisäksi Hilmassa voidaan ilmoittaa myös kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat, joista käytetään nimitystä pienhankinnat.

HILMAssa ilmoitetaan kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat

HILMAssa ilmoitetaan EU-ilmoituksista ennakkoilmoitukset, hankintailmoitukset, jälki-ilmoitukset ja suunnittelukilpailuilmoitukset. EU-Ilmoituksia voi tehdä myös suoraan TED-verkkosivustolla (europa.eu). Hilmassa voidaan ilmoittaa myös kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat.

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoista on Hilman ilmoituspohjiin integroitu yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD), joka toimii alustavana näyttönä siitä, ettei tarjoajaa rasita poissulkemisperusteet ja että tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Hankintailmoitus HILMAssa täytetään sähköisesti. Ilmoituslomakkeen täyttö edellyttää hankintayksikön rekisteröitymistä palveluun. Ilmoitukset voi tehdä suomen tai ruotsin kielellä.

Yritykset saavat HILMAsta tiedon käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. Julkaistuja ilmoituksia voi maksutta selata ja hakea hakukoneella ilman rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä palveluun yritys saa tehtyä palveluun hakuvahdin uusista Hilma-ilmoituksista.

Hankintayksikkö voi nykyisin hyödyntää Hilmaa myös tarjousten vastaanottamiseen. Palvelu täyttää tarjouksen sähköiselle toimittamiselle hankintalaissa asetetut vaatimukset.  
 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa