Ilmoittaminen

HILMA

HILMA on valtionvarainministeriön omistama ja Hanselin ylläpitämä maksuton, sähköinen julkisten hankintojen ilmoituskanava. HILMAssa tehdään ja julkaistaan ilmoitukset EU-laajuisista sekä kansallisista hankinnoista. Lisäksi HILMAssa voidaan ilmoittaa myös kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat, joista käytetään nimitystä pienhankinnat.

HILMAssa ilmoitetaan kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat

HILMAssa ilmoitetaan EU-ilmoituksista ennakkoilmoitukset, hankintailmoitukset, jälki-ilmoitukset ja suunnittelukilpailuilmoitukset. EU-Ilmoituksia voi tehdä myös suoraan TED-verkkosivustolla (europa.eu). Voit ilmoittaa myös kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat ilmoituskanavalla.

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoista on HILMAn ilmoituspohjiin integroitu yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD), joka toimii alustavana näyttönä siitä, ettei tarjoajaa rasita poissulkemisperusteet ja että tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Hankintailmoitus HILMAssa täytetään sähköisesti. Ilmoituslomakkeen täyttö edellyttää hankintayksikön rekisteröitymistä palveluun.

Yritykset saavat HILMAsta tiedon käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. Julkaistuja ilmoituksia voi maksutta selata ja hakea hakukoneella ilman rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä palveluun yritys saa tehtyä palveluun hakuvahdin uusista HILMA-ilmoituksista.

Hankintayksikkö voi nykyisin hyödyntää HILMAa myös tarjousten vastaanottamiseen. Palvelu täyttää tarjouksen sähköiselle toimittamiselle hankintalaissa asetetut vaatimukset.  

HILMAn toiminnallisuudet

Tutustu ilmoituskanavan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Hankintaprosessi HILMA-palvelun kautta

Hankintayksikkö voi toteuttaa hankinnan sähköisen kilpailuttamisen HILMAn kautta. HILMAn kilpailutuspalvelu täyttää hankintalaissa asetetut vaatimukset sähköisestä tietojenvaihdosta. Kun hankintayksikkö kilpailuttaa hankintansa kokonaisuudessaan HILMAn kautta, valitaan tarjouksen jättöpaikaksi HILMA (hankintailmoitukset.fi) ja tarjouspyyntö ladataan kokonaisuudessaan palveluun.

Tällöin tarjoukset kilpailutukseen jätetään ja avataan HILMAn kautta. 

Arkistoidut HILMA-ilmoitukset ja omien hankintojen vaikuttavuus

Ilmoituskanavan kautta on mahdollista hakea vuoden 2019 jälkeen julkaistuja ilmoituksia, vaikka tarjousten jättämisen määräaika olisi jo kulunut umpeen. Arkistoidut ilmoitukset näet hakutoiminnon kautta merkitsemällä hakuun: ”Näytä myös vanhentuneet ilmoitukset”. 

HILMA julkaisee vuosittain tilastotiedot koko maan ilmoituksista. Ilmoituksista on mahdollista koota myös tilastoja hankintayksikkökohtaisesti. Ostodatan lisäksi saat hankintayksikkökohtaista tietoa vaikuttavuudesta. Tarkemmat ohjeet tilastojen kokoamiseen löydät HILMAsta

Varmista tavoitteittesi toteutuminen Hankintaluotsilla

Hankintayksiköillä on HILMAn kautta pääsyy hankintojen strategiseen suunnittelun työvälineeseen, Hankintaluotsiin. Hankintaluotsin avulla hankintayksikkö voi asettaa hankinnoille strategisia tavoitteita ja järjestää hankintojen yhteissuunnittelua. 

Viranomaistiedot velvoitteidenhoitoselvityksellä (VHS-selvitys)

Velvoitteidenhoitoselvitys (VHS) on ajantasainen kooste keskeisimmistä viranomaistiedoista. Hankintayksiköiden, jotka ovat viranomaistoimijoita, on mahdollista hakea HILMAn ja sen rajapintojen kautta yrityskohtaisia VHS-selvityksiä. 

VHS-selvitys sisältää olennaiset tiedot Suomeen rekisteröityneistä yhtiöistä, muun muassa yhteiskunnallisten velvoitteiden kuten verojen ja sotemaksujen tiedot sekä rekisteriöpalveluiden tiedot yrityksen tilasta ja maksuvalmiudesta. Jos hankintayksikölle ei ole automaattisesti myönnetty pääsyä VHS-selvityksiin, voi pääsyä tietoihin hakea suoraan HILMAn kautta.

 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa