Kehittäminen

Hankintaosaamisen itsearviointi

Hankintayksiköt voivat ottaa käyttöön hankintatoimen kehittämisensä tueksi hankintaosaamisen itsearviointityökalun. Itsearviointityökaluun voivat vastata kaikki hankintayksikössä julkisten hankintojen parissa työskentelevät henkilöt kuten hankintojen asiantuntijat, suunnittelijat, toimiala- tai substanssiasiantuntijat sekä hankinnoista päättävät henkilöt. Työkalun tarkoituksena on tunnistaa vastaajan ja organisaation hankintaosaamisen taso. 

Työkalu perustuu Euroopan komission EU-maiden yhteiseen ProcurCompEU-arviointikehykseen. Kansallinen työkalu on kehitetty Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa. Työkalun teknisestä toteutuksesta, ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa Valtiokonttori.  

Työkalun sisältö ja hyödyt 

Itsearviointi sisältää yhteensä 30 kysymystä, jotka koskevat muun muassa hankintojen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyviä valmiuksia sekä esimerkiksi vuorovaikutus- ja johtamistaitoja. 

Vastaamalla itsearviointiin hankintayksiköillä on mahdollisuus selvittää omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Työkalu tuottaa tietoa myös kansalliselle tasolle ohjaamaan kansallisen tason toimenpiteitä. 

Itsearviointityökalun käyttöönotto 

Hankintaosaamisen itsearviointiin vastataan kaikille vastaajille yhteisen linkin kautta. Organisaatio vastaa kyselylinkin jakamisesta organisaatiossaan tarpeelliseksi kokemilleen tahoille ja henkilöille. Linkin voi jakaa itsearviointiin vastaaville henkilöille joko suoraan tai esimerkiksi organisaation intranetissä. Julkisia sivustoja ei tule käyttää linkin jakamiseen. Itsearviointityökalu on maksuton.  

Linkin hankintaosaamisen itsearviointityökaluun saa pyytämällä osoitteesta hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi 

Lisää aiheesta 

Neuvontayksikön verkkopalvelussa 

Muualla verkossa 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista