JHNY-vieraskynä: Fazer Food Services Oy:n toimitusjohtaja Jaana Korhola 13.12.2017

Sosiaalinen työllistäminen on osa yritysvastuuta

Kuvassa Jaana Korhola

Fazerin perheyritykseen kuuluva Fazer Food Services Suomi työllistää tällä hetkellä 3 300 ruuan ammattilaista yli 600 ravintolassa ympäri Suomen. Sillä, miten ruokaa tuotetaan ja kulutetaan, on merkittävä vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Fazerin yritysvastuutavoitteiden mukaisesti olemme panostaneet työllisyyden edistämiseen monin tavoin. Ruokapalvelujen julkisissa hankinnoissa ei kuitenkaan juurikaan käytetä vaikeasti työllistettävien elementtiä. Fazerilla kokemukset sosiaalisesta työllistämisestä ovat olleet myönteisiä.

Onnistumisen kokemuksia

Fazerin lahja 100-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle on vuonna 2016 käynnistynyt 125 mahdollisuutta työelämään -rekrytointikoulutushanke. Hanke on tarkoitettu työllistymisessään vaikeuksia kohdanneille, kuten pitkäaikaistyöttömille, nuorille työttömille, osatyökykyisille ja maahanmuuttajille. Se on toteutettu yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen ja ELY-keskuksen kanssa.

Kokemukset hankkeesta ovat olleet erittäin positiivisia. Tällä hetkellä valmistuneista on työllistynyt 70 prosenttia ja osa on innostunut jatkamaan opintoja. Fazer Food Services Oy:n koulutusryhmiin valitaan kolmessa erässä yhteensä noin 60 koulutettavaa. Henkilöt suorittavat catering-alan perustutkinnosta osan, ja koulutus työssäoppimisjaksoineen kestää 6 kuukautta. Koulutus sisältää sekä teoria- että työssäoppimisjaksoja. Opetuksesta vastaa Suomen Diakoniaopisto, jolla on suuri panos hankkeessa. Opiskelijoilla on muun muassa ollut tukenaan harjoittelupaikoissa kiertänyt työpaikkaohjaaja, jolta on matkan varrella voinut kysellä neuvoja.

Opiskelijoiden tarinoissa kumpuaa ilo siitä, että he ovat saaneet mahdollisuuden näyttää osaamisensa ja kehittymismahdollisuutensa. Hanke on avannut Fazeria yrityksenä yhä enemmän monimuotoiseen maailmaan. Koko yritys ja työntekijät ovat lähteneet hienosti mukaan hankkeeseen, ja erilaisuus koetaan positiivisena voimavarana.

Työllistämme edellä mainitun hankkeen lisäksi muutenkin jatkuvasti eri tavoin erityistukea tarvitsevia henkilöitä, kuten nuoria, maahanmuuttajia, pitkäaikaistyöttömiä tai vammaisia. Länsi-Suomen alueella teemme yhteistyötä mm. Turun kaupungin tuetun työtoiminnan yksikön ja Huittisten avotyökeskuksen kanssa. Etelä-Suomen alueella teemme yhteistyötä Keskuspuiston ammattiopiston, Helsingin Diakonissalaitoksen, Kårkulla Samkommunin sekä Porvoon Edupolin kanssa kehitysvammaisten henkilöiden työllistämisen osalta. Työllistettävien henkilöiden määrät vaihtelevat alueittain ja vuosittain. Keskitetty rekrytointimme auttaa ravintoloitamme ympäri Suomen monimuotoisen rekrytoinnin toteuttamisessa. Tällä hetkellä työllistämme esimerkiksi yli 100 maahanmuuttajataustaista henkilöä.

Yrityksille toimiva prosessi on tärkeä

Fazer Food Services antaa catering-tarjouksia vuosittain noin 150 kappaletta, joista julkisen puolen tarjouksia on noin 40 prosenttia, mutta toistaiseksi vain muutamassa tarjouspyynnössä on ollut ehtona vaikeasti työllistettävä henkilö. Työllistäminen osana sopimusta velvoittavana tai laadullisena komponenttina on harvoin käytetty mahdollisuus vaikeasti työllistyvien tukemiseksi. Tarjouspyyntö laaditaan usein kaavamaisesti varoen prosessin läpimenoa hankaloittavia elementtejä. Rohkeus katsoa tarjouspyyntöä eri näkökulmista ja olla innovatiivinen antaa paremmat eväät miettiä yhdessä yritysten kanssa keinoja vaikeasti työllistyvien mukaan ottamiseen.

Yrityksen kannalta tärkeintä on toimiva prosessi rekrytoinnin ja työllistämisen aikana. Ravintola-alalla työ on fyysisesti raskasta ja työelämään totuttelevan kannalta esimerkiksi kevyempi työpäivä voi olla toimivampi ratkaisu. Hyvä yhteistyö kaupungin kanssa auttaa löytämään kuhunkin tehtävään soveltuvia henkilöitä ja rakentamaan toimivan työprofiilin. Onnistumisen kannalta olennaista on rakentaa työllistyvälle henkilölle riittävä tukiverkosto työskentelyn ajaksi.

Fazerilla näemme, että sosiaalinen työllistäminen on tärkeä osa yritysvastuutamme. Jatkamme valitulla linjalla ja toivomme, että hankinnan kriteerit ja mallit kehittyvät niin, että yritysten on laajemmin helppo luoda mahdollisuuksia vaikeasti työllistyvien mukaan saamiseksi. Fazerilla yritysvastuu on osa Fazerin yrityskulttuuria ja -identiteettiä sekä päivittäistä työtämme.

Jaana Korhola on Fazer Food Services Suomen toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus suomalaisten hyvinvoinnin parissa. Fazer Food Services haluaa vaikuttaa siihen, mitä ja miten suomalaiset syövät.

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.