Toimialakohtaisia ohjeita

Energia

Energiahankinnoissa haasteina ovat muun muassa hinnoitteluperusteiden ja hintamuutosperusteiden määrittely. 

Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset.

Muita verkkopalveluita