Kansallinen hankinta

Tarjousten valinta

Tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Valinta näiden perusteiden käytön välillä on hankintayksikön harkinnassa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet

Tarjousten valintaperusteena on siten aina kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka peruste voi olla:

  1. Halvin hinta
  2. Edullisimmat kustannukset
  3. Paras hinta-laatusuhde

Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Paras hinta-laatusuhde ja laadun vertailuperusteet

Hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Kansallisissa hankinnoissa vertailuperusteiden asettamista on väljennetty EU-tasosta siten, että vertailuperusteiden alakriteerien painoarvoja ei tarvitse yksilöidä.

Hankintayksiköllä on harkintavalta laadun vertailuperusteiden määrittämisessä ja soveltamisessa. Harkintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät kuitenkin, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.  

Hankintayksikkö voi asettaa vertailuperusteet myös teemoittain siten, että se kuvaa yleisemmällä tasolla sen, mitä se tulee vertailemaan.

Ei perusteluvelvollisuutta

Toisin kuin EU-hankinnoissa, kansallisissa hankinnoissa hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta esittää perusteluja halvimman hinnan käyttämiselle kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena.

 

Lisää aiheesta

Muualla verkossa 

Oikeuskäytäntöä