Päätös, sopimus ja muutoksenhaku

Julkisten hankintojen muutoksenhaku

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta saattamalla asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Markkinaoikeuteen voi valittaa:

  • tarjoaja
  • osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas
  • tai muu taho, jota asia koskee (asianosainen).

Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa muutoksenhaku tapahtuu hankintalain mukaisella hankintaoikaisuvaatimuksella tai valituksella markkinaoikeuteen. Muutoksenhakukeinot ovat rinnakkaiset eivätkä sulje toisiaan pois. Myös muutoksenhakuaika alkaa kulua niissä samanaikaisesti.

Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa eli pienhankinnoissa voidaan tehdä hankintaoikaisuvaatimus. Hankintaoikaisu koskee myös muita hankintalain ulkopuolisia hankintoja, kuten salassa pidettäviä hankintoja. Pienhankinnoissa on hankintaoikaisuvaatimuksen lisäksi mahdollisuus tehdä kuntien hankintojen osalta kuntalain mukainen oikaisuvaatimus. Pienhankinnoista ei ole mahdollista valittaa markkinaoikeuteen.

Valitusosoitusmallit

Julkisten hankintojen neuvontayksikön hankintaoikaisuohje- ja valitusosoitusmalleihin on tehty päivitykset viimeksi marraskuussa 2023. Suomenkielisellä sivullamme suomen- ja englanninkieliset mallit.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa