EU-hankintamenettelyt

Avoin menettely

Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintalain 32 §:n mukaan sellaista hankintamenttelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa samalla sähköisesti ja avoimesti kaikkien saataville tarjouspyynnön, joiden perusteella halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintailmoituksen julkaisemisen ja tarjouspyynnön saataville asettamisen jälkeen hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyynnön soveliaiksi katsomilleen toimittajille.

Avoin menettely on käytetyin hankintamenettely. Se sopii tavallisiin hankintoihin, joissa ei ole tarvetta ennalta rajoittaa tarjoajien ja tarjousten lukumäärää hallintotyön välttämiseksi ja vertailujen helpottamiseksi. 

Avoimessa menettelyssä kaikilla toimittajilla on oikeus tehdä tarjous. Yksinkertaisissa hankinnoissa avoimen menettelyn hankintailmoitus voi olla jo sellaisenaan varsinainen tarjouspyyntö, jos keskenään vertailukelpoisten tarjousten tekeminen on hankintailmoituksen nojalla mahdollista. Tällöin ilmoituksessa on syytä selventää, ettei mitään erillistä tarjouspyyntöä ole. Useimmiten hankintailmoituksessa mainitaan kuitenkin vain tarjouspyynnön pääkohdat, ja varsinaiset tarjouspyyntöasiakirjat tai muut lisätiedot ovat saatavilla HILMA-ilmoituksen yhteydessä.

Tarjouspyyntö avoimessa menettelyssä

Tarjouksen tekemiseen on varattava pääsäännön mukaan 30 päivää. Aikaa on kuitenkin varattava 35 päivää, jos hankintayksikkö ei  jostain syystä hyväksy tarjousten jättämistä sähköisessä muodossa. Ajan tulee kuitenkin olla riittävän pitkä, ja sen tulee ylittää vähimmäisaika, jos hankinnan laajuus tai luonne sitä edellyttää.

Hankintayksikkö voi myös varata erityisen määräajan lisäkysymysten esittämiseen. Tällaiset ajat ovat vain suosituksia, ja lain määräämiä vähimmäisaikoja on aina noudatettava. Määräaikoja on pidennettävä, jos esimerkiksi ajoissa pyydettyjä lisätietoja ei voida toimittaa edellytetyssä kuuden päivän määräajassa. 

Avoin menettely voidaan toteuttaa hankintalain 57 §:n mukaisesti kiiretilanteessa myös nopeutettuna, jolloin tarjousaikaa voidaan lyhentää 15 päivään. 

Lisää aiheesta

Muualla verkossa