Ilmoittaminen

Yleinen avoimuusilmoitus

Hankintayksikkö voi toimittaa julkaistavaksi yleisen avoimuusilmoituksen siitä, että sen määräysvallassa oleva yksikkö aikoo harjoittaa liiketoimintaa muiden kuin siihen määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden kanssa.

Avoimuusilmoitus voidaan tehdä myös siitä, että hankintayksiköiden 16 §:ssä tarkoitetun yhteistyön piiriin kuluvia palveluja aiotaan tarjota muille kuin yhteistyöhön osallistuville hakintayksiköille.

Ilmoituksen vähimmäissisältö

Ilmoituksessa on oltava vähintään:

  • hankintayksikön tai yksiköiden ja sidosyksikön yksilöintitiedot,
  • kuvaus sidosyksikön liiketoiminnan tai yhteistyön piiriin kuuluvien palvelujen luonteesta,
  • muille kuin määräysvaltaa käyttäville hankintayksiköille suunnatun liiketoiminnan arvioitu osuus,
  • tiedot markkinaehtoista vastaavaa toimintaa koskevien vastausten tekemisen vähimmäismääräajasta sekä
  •  osoite, johon vastaukset on toimitettava.

Hankintayksikön määräysvallassa olevan yksikön liiketoiminnan ja yhteistyön piiriin kuuluvien palvelujen kuvauksessa tulee avoimuusperiaatteen mukaisesti kuvata sekä muille kuin määräysvaltaa käyttäville hankintayksiköille suunnatun toiminnan tai palvelujen luonne, että yksikön hankintayksiköille tarjoamien ja yhteistyön piiriin kuuluvien muiden palvelujen luonne.

Vaikutus

Yleisellä avoimuusilmoituksella voidaan vaikuttaa hankintalain 15 §:n 1 momentissa ja 16 §:n 1 momentissa tarkoitettuun määräysvalta- tai yhteistyöpiirin ulkopuolelle suuntautuvan liiketoiminnan prosentuaalisen rajoituksen määrään.