Kansallinen hankinta

Kansallisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara- ja palveluhankintoja, jotka ylittävät kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa ja rakennusurakoita, jotka ylittävät 150 000 euroa, mutta jotka alittavat vastaavat EU-kynnysarvot. Kansalliset hankinnat kilpailutetaan hankintalain 11 luvun mukaisesti.

Kansallisissa hankinnoissa sovelletaan lisäksi hankintalain osaa I (mm. soveltamisala, ennakoidun arvon määrittäminen) ja IV (yhteiset säännökset hankintapäätöksestä, muutoksenhausta ja hankintojen valvonnasta), ellei ko. osien pykälissä ole toisin mainittu.

Luvun 11 kansallisia säännöksiä sovelletaan myös hankintalain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin kehitysyhteistyösopimuksiin perustuviin ulkoasiainhallinnon hankintoihin.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Julkisten hankintojen käsikirja 2023
Luku 3 Kansallinen hankinta. Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto