Sisällön määrittely

Kartellien torjunta

Tarjouskartellilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yritykset, jotka normaaleissa oloissa kilpailisivat keskenään, sopivat tarjouskilpailun yhteydessä menettelytavoistaan tai yhdenmukaistavat niitä muutoin nostaakseen hintoja tai heikentääkseen tuotteiden tai palveluiden laatua.

Julkisyhteisöt ja yritykset käyttävät usein tarjouskilpailua saadakseen kokonaistaloudellisesti parhaan vastineen rahoilleen. Ostajat tavoittelevat matalia hintoja ja/tai parempia tuotteita säästääkseen tai vapauttaakseen resursseja muita tarkoituksia varten. Kilpailuttamisella saavutetaan kuitenkin kustannussäästöjä tai laadukkaampia tuotteita ja innovaatioita vain silloin, kun yritykset kilpailevat aidosti keskenään. Eli silloin kun yritykset päättävät myynti- ja toimitusehdoistaan vilpittömästi ja itsenäisesti.

Miten tunnistaa tarjouskartelli?

Hankintayksiköiden on syytä tiedostaa kartellien haitallisuus ja oppia havaitsemaan kartellien mahdollisia tunnusmerkkejä. OECD on antanut ohjeen, joka tarkoitettu juuri julkisia hankintoja tekeville hankkijoille. Ohjeessa on myös esitetty keinoja, joiden avulla hankkijoiden on mahdollista estää väärinkäytöksiä kartellien muodossa.

Tarjouskartellit ovat kiellettyjä kaikissa OECD:n jäsenmaissa, ja niistä voidaan määrätä seuraamuksia kilpailusääntöjen perusteella. Osassa jäsenmaita tarjouskartellit ovat myös rikosoikeudellisesti rangaistavia.

Kartellin ilmenemismuotoja ovat esim.

 • peitetarjous
 • tarjouksesta pidättäytyminen
 • tarjousten vuorottelu tai
 • markkinoiden jakaminen. 

Tarjouskartelleja tukevia toimialan, tuotteen tai palvelun erityispiirteitä ovat mm. 

 • yritysten pieni lukumäärä
 • alalle tulijoiden vähäinen tai olematon lukumäärä
 • markkinaolosuhteet
 • toimialajärjestöt
 • toistuvat hankinnat ja
 • identtiset tai yksinkertaiset tuotteet tai palvelut

sekä tilanteet, joissa on

 • vähän tai ei lainkaan korvaavia tuotteita tai
 • vähän tai ei lainkaan teknisiä muutoksia.  

Jos hankintayksikkö epäilee tarjouskartellin olemassaoloa, kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, joka antaa asiasta lisää toimintaohjeita.

Lisää aiheesta

Muualla verkossa