EU-hankinta

Sivustolle on koottu EU-kynnysarvon ylittäviä tavara- ja palveluhankintoja sekä rakennusurakoita koskeva ohjeistus. Ohjeistus kattaa hankintaprosessin vaiheet suunnittelusta ja valmistelusta tarjousten vertailuvaiheeseen.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa