Toimialakohtaisia ohjeita

Kuljetukset ja liikenne

Hankintayksiköt hankkivat kuljetuspalveluita yleensä täydentämään joukkoliikennettä. Koulukuljetukset, palveluliikenne ja asiointilinjat ovat hankintayksikköjen kilpailutuksen kohteita.  

Kun hankintayksikkö hankkii liikennöintipalveluja suoraan tietyltä kuljetusyrittäjältä, kyseessä on lähtökohtaisesti hankintasopimus, joka pitäisi joko kilpailuttaa tai sille pitäisi olla suorahankintaperusteet. Poikkeuksen tähän pääsääntöön muodostavat sellaiset järjestelyt, joissa palvelua käyttävällä asiakkaalla on vapaus valita käyttämänsä toimittaja, eikä hankintayksikkö tee valintaa tietyn toimittajan käyttämisestä. Jos alueella on esimerkiksi saatavilla paljon markkinaehtoista palvelua, hankintayksikkö voi myöntää asiakkaalle tuen markkinaehtoisen liikenteen käyttöön. Tällöin asiakas valitsee itse, minkä yhtiön palveluita se käyttää, eikä hankinta ei kuulu hankintalain piiriin. 

Pelkästään liikenteen markkinaehtoisuus ei kuitenkaan muodosta mahdollisuutta tehdä hankintaa suoraan yhdeltä yritykseltä. Lippupalvelutuotteiden ostamista periaatteessa markkinaehtoisesta liikenteestä on käsitelty esimerkiksi markkinaoikeuden ratkaisussa MAO:70/2023. Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö oli menetellyt hankintasäännösten vastaisesti hankkiessaan joukkoliikenteen matkalippuja koulukuljetusoppilaille kilpailuttamatta. 

Julkaisuja ja ohjeita

Verkkosivustoja

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Oikeuskäytäntöä