Sähköinen huutokauppa

Sähköisen huutokaupan käytön edellytykset ja huutokaupan kohde

Sähköisen huutokaupan käytön edellytyksenä on, että hankintailmoituksen tai tarjouspyynnön sisältö voidaan laatia riittävän tarkasti. Sähköinen huutokauppa voidaan toimittaa vain käyttämällä sellaisia automaattiseen sähköiseen arviointiin soveltuvia tekijöitä, jotka ovat määrällisiä ja jotka voidaan ilmaista lukuina tai prosenttimäärinä ilman, että hankintayksikkö arvioi päivitettyjä tekijöitä.

Sellaiset rakennusurakat ja sellaiset palveluhankinnat, joiden sisältönä ovat aineettomat suoritukset, joita ei voida asettaa järjestykseen automaattisilla arviointimenetelmillä, eivät voi olla sähköisen huutokaupan kohteena. Sähköisen huutokaupan reaaliaikainen ja automatisoitu eteneminen eivät mahdollista henkilöiden suorittamaa arviointia.
Sähköisen huutokaupan käytön tarkoituksenmukaisuus riippuu hankinnan kohteesta, arvosta sekä markkinoista ja vallitsevasta kilpailutilanteesta. Sähköistä huutokauppaa voidaan käyttää myös teollis- tai tekijänoikeuksien hankinnassa.
Sähköistä huutokauppaa ei saa käyttää siten, että sillä muutetaan etukäteen määriteltyä hankinnan kohdetta. Sähköiseen huutokauppaan osallistuvien tarjoajien määrää ei saa myöskään enää vähentää huutokaupan aloittamisen jälkeen. 

Sähköisen huutokaupan kohde

Sähköinen huutokauppa koskee joko ainoastaan halvinta hintaa, jos vertailuperusteena käytetään alhaisinta hintaa tai tarjoukseen sisältyvien tekijöiden uusia arvoja taikka molempia, jos tarjouksen valintaperusteena on paras hinta-laatusuhde taikka alhaisimmat kustannukset.

Huutokaupan kohteena voivat olla vain sellaiset tekijät, jotka voidaan ilmaista määrällisinä lukuina. Hinnan lisäksi tällaisia voivat olla esimerkiksi toimitusaika ja huoltotiheys. Hinta-laatusuhdetta käytettäessä huutokaupan kohteena voivat olla laatutekijät kuten esimerkiksi palvelun vasteaika. Alhaisimpia kustannuksia käytettäessä huutokaupan kohteena voi olla esimerkiksi arvioitu energiatehokkuus.

Vaikka tulkintaa ja subjektiivista arviointia koskevat tekijät eivät voi olla suoraan sähköisen huutokaupan vertailussa mukana, tämä ei estä sitä, että hankintayksikkö käyttäisi tarjousvertailun pohjapisteiden muodostamisessa myös tämän kaltaisia laadullisia tekijöitä. Esimerkiksi toimitusvarmuuden arviointi voi tapahtua ennen huutokaupan aloittamista suoritetussa vertailussa, josta saadaan pohjapisteet huutokauppaan. Itse huutokaupan kohteena on tällöin hinta tai muut määrällisesti ilmaistavat tekijät.