Sähköinen huutokauppa

Huutokaupan kulku ja lopetus

Hankintalain 47 §:ssä säädetään vähimmäismääräajasta sähköisen huutokaupan aloittamiselle ja tietojen toimittamisesta osallistujille. Itse huutokaupan kulusta ei säädetä tämän tarkemmin. Lain 48 §:ssä säädetään huutokaupan lopettamisesta.

Huutokaupan aloittaminen ja kulku

Sähköinen huutokauppa voi alkaa aikaisintaan kahden arkipäivän kuluttua kutsujen lähettämisestä.

Hankintayksikön tulee toimittaa sähköisen huutokaupan jokaisessa vaiheessa välittömästi hyväksytyille tarjoajille vähintään sellaiset tiedot, joiden perusteella nämä voivat milloin tahansa tarkistaa oman suhteellisen sijoituksensa. Käytännössä tämä voi tapahtua esimerkiksi huutokauppajärjestelmän avulla asettamalla tarjoajat sijoituslistalle, joka päivittyy automaattisesti tarjoajien tekemien tarjousten mukaisesti.

Hankintayksikön käyttämä huutokauppajärjestelmä voi myös ilmoittaa suoraan kullekin tarjoajalle, onko sen tarjous johtava vai ei. Hankintayksikkö voi toimittaa myös muita tietoja muista esitetyistä hinnoista tai arvoista edellyttäen, että tästä on ilmoitettu tarjouspyynnössä. Tietojen samanaikaisella toimittamisella tarjoajille turvataan syrjimätön kohtelu tarjoajien kesken. Hankintayksikkö tai sen käyttämä huutokauppajärjestelmä voi myös ilmoittaa milloin tahansa huutokauppavaiheiden aikana osallistuvien tarjoajien lukumäärän. Hankintayksikön tulee kohdella tarjoajia nimettöminä suhteessa toisiin tarjoajiin huutokaupan eri vaiheiden aikana.

Huutokaupan lopettaminen

Sähköinen huutokauppa voidaan lopettaa:

  1. kutsussa vahvistettuna määrättynä päivänä ja kellonaikana;
     
  2. kun uusia vaatimukset täyttäviä tarjouksia ei enää tehdä;
    Edellytyksenä tällöin on, että huutokauppakutsussa on ilmoitettu aika, jonka kuluessa hankintayksikkö ottaa vastaan tarjouksia. Kyseessä on ns. jatkoaika. Jatkoajalla käytävä huutokauppa mahdollistaa sen, että huudot voivat jatkua niin kauan, kun tarjoajilla on halukkuutta alentaa hintojaan. Tämän tarkoituksena on välttää tilanteita, joissa edullisemman tarjouksen jättämiseen kykenevä tarjoaja ei ehtisi reagoimaan viimeksi annettuun ja toistaiseksi parhaaseen tarjoukseen.  
     
  3. kun huutokaupan eri vaiheiden määrä tulee täyteen.

Huutokauppa voidaan käydä useassa vaiheessa. Esimerkiksi ensin huutokauppa koskisi toimitusaikaa ja sen jälkeen näistä parhaiden kesken käytäisiin huutokauppa hinnasta.