Hyppää pääsisältöön

Etusivu

Henkilö kirjoittaa kannettavalla tietokoneella.

Tietojenvaihto sähköiseksi kaikissa hankintayksiköissä 18.10.2018

Hankintalain sähköisen tietojenvaihdon siirtymäaika umpeutuu 18.10.2018, mistä lähtien EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tarjoukset ja muu hankintamenettelyn tietojenvaihto tulee toimittaa sähköisesti.
slideshow
Kuvakaappaus edellisestä Case-keskiviikko-lähetyksestä.

Case-keskiviikko 17.10. klo 13

Case-keskiviikossa 17.10.2018 käsiteltiin EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. Esitysmateriaali on julkaistu.
slideshow
""

Podcast allianssimenettelystä

Paremmat hankinnat -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa käsitellään allianssimenettelyn käyttämistä rakennus- ja palveluhankinnoissa. Kuuntele Tampereen ja Turun kokemuksia.
slideshow
Pykälämerkki.

Oikeustapaustiivistelmät

Neuvontayksikkö kirjoittaa tiivistelmiä merkittävistä julkisten hankintojen oikeustapauksista. Uusimpana tapaus, jossa KHO tarkensi EUT:n Fastweb-ratkaisun tulkintaa.
slideshow
Kaksi naista tietokoneella.

CPV-koodien käyttö muuttui

HILMAn päivityksen myötä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, liitteen E mukaisissa hankinnoissa ja käyttöoikeussopimuksissa voi käyttää vain yhden sopimuksen tyypin mukaisia CPV-koodeja. Neuvontayksikkö on laatinut kuvalliset ohjeet CPV-koodien muuttuneesta käytöstä.
slideshow

Tervetuloa!

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (JHNY) palvelee hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Neuvontayksikkö ylläpitää verkkosivuja hankinnat.fi ja upphandling.fi.
narrow

Tilaa neuvontayksikön uutiskirje

Hankintainfo on Julkisten hankintojen neuvontayksikön sähköinen uutiskirje, jossa välitetään tietoa hankintalaista, kilpailuttamisesta, hankintamalleista ja -ohjeista sekä julkisten hankintojen hyvistä käytännöistä.
narrow

Hae lisää