Hankintatietämyksen ytimessä: Mikä on Julkisten hankintojen neuvontayksikkö?

Julkisten hankintojen neuvontayksikössä (JHNY) palvelee hankintalain mukaisia hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Keskitymme erityisesti hankintalain soveltamista ja tulkintaa koskeviin kysymyksiin. Palvelumme on maksutonta.

Ylläpidämme verkkosivustoja hankinnat.fi ja upphandling.fi. Verkkopalvelumme on Suomen kattavin julkisten hankintojen maksuton tietopankki.

Neuvontayksikkö toimii Kuntaliiton organisaatiossa

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliitto ry:n ylläpitämä yksikkö. Toimimme Kuntaliiton organisaatiossa.

Neuvontayksikön palvelun tarkoituksena on

  • Antaa tietoa hankintalain soveltamisessa.
  • Parantaa osaamista julkisissa hankintaprosesseissa.
  • Jakaa tietoa ja lisätä julkisen hankintojen parhaiden käytäntöjen tuntemusta.
  • Edistää julkisiin hankintoihin liittyvää strategista ajattelua ja markkinoiden toimivuutta.

Neuvontayksikkö tekee yhteistyötä muiden hankinta-alan organisaatioiden kanssa.

Neuvontayksikön palvelut

Juridinen neuvontamme on kohdennettu vain hankintayksiköille.

Hankintalain mukaisille hankintayksiköille tarjotut palvelut

Vastaamme hankintalain soveltamiseen liittyviin hankintayksiköiden kysymyksiin. Neuvontamme on maksutonta.

Lukuisat tapahtumat

Järjestämme 2–3 kertaa vuodessa julkisten hankintojen oikeuskäytäntöä ja muita ajankohtaisia aiheita käsitteleviä Case-keskiviikko- ja neuvontaklinikkalähetyksiä (Teams). Lisäksi pidämme vuosittain päivän mittaisen hankintaseminaarin, jonka teemat vaihtelevat. Neuvontayksikön tapahtumat on tarkoitettu hankintalain mukaisille hankintayksiköille ja ne ovat osallistujilleen maksuttomia.

Tapahtumista tiedotamme etukäteen neuvontayksikön viestintäkanavilla. Useimmiten osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Sähköiset verkkopalvelut kaikille hankinnoista kiinnostuneille

Ylläpidämme verkkosivustoa www.hankinnat.fi. Verkkosivuilta löytyy keskeinen julkisia hankintojen koskeva lainsäädäntö, ohjeistusta hankintaprosessin eri vaiheista, ajankohtaista uutisointia, blogeja ja vieraskyniä sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Julkaisemme 8-10 kertaa vuodessa ilmestyvää sähköistä Hankintainfo-uutiskirjettä. – Tilaa uutiskirje omaan sähköpostiisi!

Meitä neuvontayksikössä kiinnostavat erilaiset julkisten hankintojen ajankohtaiset ilmiöt. Sometamme hankinta-asioita ja -aiheita Twitterissä (@JHNYneuvoo). Nostamme esiin hankintojen hyviä käytäntöjä myös podcasteissamme Soundcloud-tilillä sekä Youtube-soittolistalla.

Neuvontayksikön monipuoliset julkaisut löydät Kuntaliiton julkaisupankista.

Ei lausuntoja tai vastineita eikä tilasto- tai markkinointipalvelua

Emme neuvontayksikössä anna lausuntoja, tarkista hankinta-asiakirjojen oikeellisuutta emmekä laadi tarjouspyyntöjä, valituskirjelmiä tai vastineita. Neuvontayksikkö ei tarjoa konsultointipalveluita. Asiantuntijamme voivat tarvittaessa luennoida tai pitää hankintoihin liittyviä alustuksia esimerkiksi koulutustilaisuuksissa. Näistä laskutetaan Kuntaliiton käytännön mukainen korvaus.

Neuvontayksiköllä ei ole tilastoaineistoja julkisista hankinnoista. Yksi mahdollisuus tarkastella hankintoja on mm. tutkihankintoja.fi-tai tutkihallintoa.fi-palvelujen kautta.

Neuvontayksikön sivustolla ei markkinoida maksullisia hankintakoulutuksia. Viranomais- tai yleishyödyllisten tahojen hankintakoulutuksista, joissa neuvontayksikön asiantuntijat ovat tavalla tai toisella mukana, voidaan tiedottaa.

Kuntaliitto ja JHNY vastaavat julkisten hankintojen kehittämisohjelmasta Hankinta-Suomesta (vm.fi) yhdessä valtiovarainministeriön kanssa.

Julkisten hankintojen neuvontayksikön saavutettavuusseloste

Kaksikielisen hankinnat.fi-sivuston pääkohderyhmä on julkisten hankintojen ammattilaiset. Neuvontayksikön tavoitteena on, että hankinnat.fi-verkkopalvelu on helppokäyttöinen ja kaikkien saavutettavissa.

Tutustu saavutettavuusselosteeseemme ja anna palautetta mahdollisista puutteista.