Hankintatietämyksen ytimessä: Mikä on Julkisten hankintojen neuvontayksikkö?

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (JHNY) palvelee hankintalain mukaisia hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Keskitymme erityisesti hankintalain soveltamista ja tulkintaa koskeviin kysymyksiin. Palvelumme on maksutonta.

Neuvontayksikkö ylläpitää verkkosivustoja hankinnat.fi ja upphandling.fi. Verkkopalvelu on Suomen kattavin julkisten hankintojen maksuton tietopankki.

Neuvontayksikkö toimii Kuntaliiton organisaatiossa

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliitto ry:n ylläpitämä yksikkö. Toimimme Kuntaliiton organisaatiossa.

Neuvontayksikön palvelun tarkoituksena on

  • Antaa tietoa hankintalain soveltamisessa.
  • Parantaa osaamista julkisissa hankintaprosesseissa.
  • Jakaa tietoa ja lisätä julkisen hankintojen parhaiden käytäntöjen tuntemusta.
  • Edistää julkisiin hankintoihin liittyvää strategista ajattelua ja markkinoiden toimivuutta.

Neuvontayksikkö tekee yhteistyötä muiden hankinta-alan organisaatioiden kanssa.

Neuvontayksikön palvelut

Juridinen neuvonta on kohdennettu vain hankintayksiköille.

Hankintalain mukaisille hankintayksiköille tarjotut palvelut

Neuvontayksikkö vastaa hankintalain soveltamiseen liittyviin hankintayksiköiden esittämiin kysymyksiin. Neuvonta on maksutonta.

Lukuisat tapahtumat

Neuvontayksikkö järjestää 2–3 kertaa vuodessa julkisten hankintojen oikeuskäytäntöä ja muita ajankohtaisia aiheita käsitteleviä Case-keskiviikko -lähetyksiä. Lisäksi JHNY järjestää vuosittain päivän mittaisen hankintaseminaarin, jonka teemat vaihtelevat. Neuvontayksikön tapahtumat on tarkoitettu hankintalain mukaisille hankintayksiköille ja ne ovat osallistujilleen maksuttomia.  
Tapahtumista tiedotetaan etukäteen neuvontayksikön viestintäkanavilla. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.
 

Sähköiset verkkopalvelut kaikille hankinnoista kiinnostuneille

Neuvontayksikkö ylläpitää verkkosivustoa www.hankinnat.fi. Verkkosivuilta löytyy keskeinen julkisia hankintojen koskeva lainsäädäntö, ohjeistusta hankintaprosessin eri vaiheista, ajankohtaista uutisointia, blogeja ja vieraskyniä sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Neuvontayksikkö julkaisee noin kahdeksan kertaa vuodessa sähköistä Hankintainfo-uutiskirjettä. – Tilaa uutiskirje omaan sähköpostiisi!

Neuvontayksikkö käsittelee erilaisia julkisiin hankintoihin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä ja nostaa esiin hankintojen hyviä käytäntöjä podcasteissaan Soundcloud-tilillään sekä Youtube-soittolistallaan. Lisäksi JHNY tuo esiin julkisiin hankintoihin liittyviä asioita ja seuraa keskustelua Twitterissä (@JHNYneuvoo).
Neuvontayksikön monipuoliset julkaisut löytyvät Kuntaliiton julkaisupankista.

Ei lausuntoja tai vastineita eikä tilasto- tai markkinointipalvelua

Neuvontayksikkö ei anna lausuntoja, tarkista hankinta-asiakirjojen oikeellisuutta eikä laadi tarjouspyyntöjä, valituskirjelmiä tai vastineita. Neuvontayksikkö ei tarjoa konsultointipalveluita. Asiantuntijamme voivat tarvittaessa luennoida tai pitää hankintoihin liittyviä alustuksia esim. koulutustilaisuuksissa. Näistä laskutetaan Kuntaliiton käytännön mukainen korvaus.
Neuvontayksiköllä ei ole tilastoaineistoja julkisista hankinnoista. Yksi mahdollisuus tarkastella hankintoja on mm. tutkihankintoja.fi-palvelun kautta.
Neuvontayksikön sivustolla ei markkinoida maksullisia hankintakoulutuksia. Viranomais- tai yleishyödyllisten tahojen hankintakoulutuksista, joissa neuvontayksikön asiantuntijat ovat tavalla tai toisella mukana, voidaan tiedottaa.

Julkisten hankintojen neuvontayksikön saavutettavuusseloste

Kaksikielisen hankinnat.fi-sivuston pääkohderyhmä on julkisten hankintojen ammattilaiset. Neuvontayksikön tavoitteena on, että hankinnat.fi-verkkopalvelu on helppokäyttöinen ja kaikkien saavutettavissa.

Tutustu saavutettavuusselosteeseemme ja anna palautetta mahdollisista puutteista.
 

Stiina Torkkel

Viestinnän asiantuntija
Viestintäyksikkö
+358 9 771 2455, +358 40 528 5359
Vastuualueet
  • lakiasioiden ja julkisten hankintojen viestintä
  • verkkopalvelujen kehittäminen
  • mediaviestintä