Tilapalvelut

Tilapalvelut käsittävät mm. kiinteistönhoito- ja isännöintipalvelut sekä siivouspalvelut. Tilapalvelujen hankinnoissa hankintayksiköt kiinnittävät huomiota mm. uusien toimintatapojen kehittämiseen ja laatujärjestelmiin sekä ympäristönäkökulmiin.

Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset!

Julkaisuja ja ohjeita

Verkkosivustoja