Toimialakohtaisia ohjeita

Työsuhde-edut

Hankintalainsäädännön lähtökohtana on kilpailuttamisvelvollisuus ja ilmoittamisvelvollisuus kaikissa niissä hankinnoissa, jotka ylittävät kansalliset kynnysarvot. Poikkeukset joko kilpailuttamis- taikka ilmoittamismenettelystä sekä yleisesti hankintalain soveltamisalasta on listattu tyhjentävästi hankintalain säännöksissä. Vaikka työsopimukset onkin rajattu hankintalain ulkopuolelle, ei tämä poikkeus pääsääntöisesti koske työnantajan työntekijälle hankkimia liikunta-, lounas- tai kulttuurietusopimuksia, tai työsuhde-etuna henkilöstölle tarjottavia tavaroita, kuten autoja. 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa