EU-hankinta

Suunnittelu ja valmistelu

Julkiset hankinnat on tehtävä ammattitaidolla, osaavasti ja taloudellisesti järkevästi. Tämä edellyttää, että hankinnat tehdään suunnitelmallisesti, tarkoituksenmukaisesti, markkinat ja niiden toimintaperiaatteet tuntien ja huomioon ottaen. 

Hyvä hankinta edellyttää hankintayksikön hankinnan kohteen tuntemusta, jota voidaan edistää muun ohella markkinakartoituksella. Hyvään hankinnan valmisteluun kuuluu myös riittävä viestintä aiotusta hankinnasta potentiaalisille tarjoajille.

Julkisen hankinnan tekemiseen on varattava riittävästi aikaa ja resursseja. Usein hankinnan kilpailuttaminen vaatii aikaa useita kuukausia ja edellyttää moniammatillista yhteistyötä.

Julkista hankintamenettelyä ei tule käynnistää perusteettomasti tai vain markkinatilanteen kartoittamiseksi. Tarkoitus on, että hankintaprosessi pääsääntöisesti johtaa hankintasopimukseen.

Lisää aiheesta

Muualla verkossa