Ilmoittaminen

CPV-koodit

Yhteisellä hankintanimikkeistöllä (Common Procurement Vocabulary, CPV) tarkoitetaan yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2195/2002/EY mukaista viitenimikkeistöä.

Hankintanimikkeistöä käytetään hankinnan kohteen kuvaamisessa hankintailmoituksissa. Yhtenäisen nimikkeistön käyttäminen onkin edellytys sähköisten ilmoitustapojen toiminnalle.

CPV-koodit sisältävät useita tuhansia eri nimikettä yhdeksän numeron tarkkuudella. CPV-koodi on ilmoitettava EU-ilmoituksissa vähintään päätasolla. Koodit mahdollistavat myös tuotekohtaiset hakupalvelut.
 
Luettelo käytettävistä CPV-koodeista on saatavilla komission Simap-sivulta.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa