Määräajat

Määräaikataulukko

Alla olevaan taulukkoon on koottu EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen määräaikoja:

Määräajat-taulukko EU-hankinnat_taulukon yläosa

Määräajat-taulukko_EU-hankinnat_ taulukon seliteosa

Lisää aiheesta

Muualla verkossa