Tarjousten käsittely

Myöhästyneet tarjoukset

Tarjouskilpailussa tarjouksen lähettäjä vastaa siitä, että hän lähettää viestinsä oikeaan aikaan oikeaan osoitteeseen asianmukaisilla välineillä. Tarjouspyynnössä tarjousten jättämiselle asetetun määräajan noudattaminen varmistaa sen, että kaikilla tarjoajilla on sama aika tarjouksen valmisteluun hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen. Siksi tarjous on hylättävä, jos se on saapunut määräajan päättymisen jälkeen. Sama pätee myös myöhästyneisiin osallistumishakemuksiin. 

Myöhästyneeksi katsotaan myös sellainen tarjous, joka on saapunut jättöajan jälkeen, mutta ennen tarjousten avaustilaisuutta tai joka on myöhästynyt esimerkiksi postin kulun viivästymisen taikka sähköiseen tiedonsiirtoon liittyneen teknisen ongelman takia, ellei voida osoittaa myöhästymisen johtuvan hankintayksikön syystä. 

Myöhästyneitä tarjouksia ei tule palauttaa avaamattomina takaisin lähettäjälle. Viranomaiselle osoitettu posti tulee pääsääntöisesti avata ja käsitellä. Kaikista tarjouksista tulee yleensä viranomaisen asiakirjoja ja ne säilytetään viranomaisessa. Käsittely voi myöhästyneen tarjouksen osalta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että se merkitään samaan paikkaan kuin muutkin tarjoukset. Samassa yhteydessä voidaan todeta, miten myöhästynyttä tarjousta on hankintamenettelyssä käsitelty. Tällöin jää tieto kaikista tarjouksista ja kokonaisuus olisi hankintayksikön hallinnassa riippumatta siitä mitä tapahtuu avauksen jälkeen. Aikaleimat ovat sekä hankintayksikön että tarjoajan oikeusturvan kannalta tärkeitä. 

Lisää aiheesta 

Oikeuskäytäntöä