Käyttöoikeussopimukset

Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus

Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet

Käyttöoikeussopimuksissa hankintayksikön tulee soveltaa hankintalaissa määriteltyjä pakollisia poissulkuperusteita. Hankintayksikkö voi soveltaa myös harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita.

Käyttöoikeussopimuksissa ei tarvitse käyttää ESPD:tä eli yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa.

Hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset

Hankintayksikkö voi lisäksi asettaa käyttöoikeussopimuksen hankinnassa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa.

Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja niiden tulee olla suhteessa hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimukset tulee laatia siten, että hankintayksiköllä on mahdollisuus tarjousten perusteella todentaa tarjoajan oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät valmiudet toteuttaa käyttöoikeussopimus.

Hankintayksikön tulee sulkea tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa