Vastuullisuus ja kehittäminen

Kokonaisuuden alle on koottu erilaisia hankinnan sisällön määrittelyä koskevia malleja, ohjeita ja oppaita.

Toimialakohtaiset mallit ovat lähinnä muiden organisaatioiden tekemiä. Kokonaisuudessa on jatkossa myös materiaalia mm. innovaatioiden sekä sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien huomioimisesta julkisissa hankinnoissa. Kokonaisuutta päivitetään kattavammaksi alkuvuoden aikana.

Mikäli tiedät hyvän ohjeen tai mallin, joka sivustolta puuttuu, voit ilmoittaa siitä Julkisten hankintojen neuvontayksikön palveluosoitteeseen.