Liitteen E CPV-koodit

Hankintalain 12 lukua sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden erityisten palveluhankintojen kilpailuttamisesta sovelletaan hankintalain liitteessä E lueteltuihin palveluihin. Liitteessä E palvelut on listattu yhteisellä hankintanimikkeistöllä eli CPV-koodeilla.

Jos hankittavaa palvelua kuvaava CPV-koodi löytyy liitteen E listasta, on kyseessä sote-palvelu (alla olevat kohdat 1–4) tai muu erityinen palveluhankinta (alla olevat kohdat 5–15).

Alla kohdissa 1–15 on kuvattu sote-palvelut ja muut erityiset palvelut. Kustakin kohdasta johtaa linkki kattavaan CPV-koodilistaan.

Sote-palveluja kuvaavat kohdat, kynnysarvo 400 000 e

Muita erityisiä palveluhankintoja kuvaavat kohdat, kynnysarvo 300 000 e

Täydellinen lista liitteen E CPV-koodeista

Lista on laadittu hankintayksiköiden tueksi Liitteen E CPV-koodien käyttöön. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö ei vastaa listalla mahdollisesti olevista kirjoitus- tai muista virheistä. Hankintayksikkö on itse vastuussa oikean koodin valinnasta. Virallinen luettelo liitteen E CPV-koodeista löytyy hankintalaista ja HILMAsta.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut, kynnysarvo 400 000 euroa

 

 1. terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ja niihin liittyvät palvelut
  • 75200000-8 Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut
  • 75231200-6 Vangitsemiseen tai yhteiskunnan sopeuttamiseen liittyvät palvelut
  • 75231240-8 Ehdonalaiseen vapauteen päästettyjen vankien valvonta
  • 79611000-0 Työnhakupalvelut
  • 79622000-0 Kotiapulaisten hankintapalvelut
  • 79624000-4 Sairaanhoitohenkilöstön hankintapalvelut
  • 79625000-1 Hoitohenkilöstön hankintapalvelut
  • 85000000-9 Terveyspalvelut- ja sosiaalitoimenpalvelut
  • 85100000-0 Terveyspalvelut
  • 85110000-3 Sairaalapalvelut ja niihin liittyvät palvelut
  • 85111000-0 Sairaalapalvelut
  • 85111100-1 Sairaaloiden kirurgiset palvelut
  • 85111200-2 Sairaaloiden lääkäripalvelut
  • 85111300-3 Sairaaloiden gynekologiset palvelut
  • 85111310-6 Koeputkihedelmöityspalvelut
  • 85111320-9 Synnytyssairaaloiden palvelut
  • 85111400-4 Sairaaloissa annettava kuntoutushoito
  • 85111500-5 Psykiatriset sairaalapalvelut
  • 85111600-6 Ortopediavälinepalvelut
  • 85111700-7 Happihoitopalvelut
  • 85111800-8 Patologiset tutkimuspalvelut
  • 85111810-1 Verianalyysipalvelut
  • 85111820-4 Bakteriologiset analyysipalvelut
  • 85111900-9 Sairaaloiden dialyysipalvelut
  • 85112000-7 Sairaalan tukipalvelut
  • 85112100-8 Sairaalan vuodevaatehoito
  • 85112200-9 Avohoitopalvelut
  • 85120000-6 Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut
  • 85121000-3 Lääkäripalvelut
  • 85121100-4 Yleislääkäripalvelut
  • 85121200-5 Erikoislääkäripalvelut
  • 85121210-8 Gynekologiset ja obsteriset palvelut
  • 85121220-1 Munuaistautien tai neurologian erikoislääkärien palvelut
  • 85121230-4 Kardiologian palvelut tai keuhkosairauksien erikoislääkärin palvelut
  • 85121231-1 Kardiologian palvelut
  • 85121232-8 Keuhkosairauksien erikoislääkäripalvelut
  • 85121240-7 Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin tai audiologin palvelut
  • 85121250-0 Vatsatautien erikoislääkärin palvelut ja geriatriset palvelut
  • 85121251-7 Vatsatautien erikoislääkärin palvelut
  • 85121252-4 Geriatriset palvelut
  • 85121270-6 Psykiatrin tai psykologin palvelut
  • 85121271-3 Psyykkisesti häiriytyneiden hoitokotipalvelut
  • 85121280-9 Silmälääkärin, ihotautilääkärin tai ortopedin palvelut
  • 85121281-6 Silmälääkärin palvelut
  • 85121282-3 Ihotautilääkärin palvelut
  • 85121283-0 Ortopedin palvelut
  • 85121290-2 Pediatrin tai urologin palvelut
  • 85121291-9 Pediatriset palvelut
  • 85121292-6 Urologin palvelut
  • 85121300-6 Kirurgin palvelut
  • 85130000-9 Hammashoitopalvelut ja niihin liittyvät palvelut
  • 85131000-6 Hammashoitopalvelut
  • 85131100-7 Hampaiden oikomishoito
  • 85131110-0 Hampaiden oikaisukirurgia
  • 85140000-2 Erilaiset terveyspalvelut
  • 85141000-9 Sairaanhoitohenkilöstön palvelut
  • 85141100-0 Kätilöpalvelut
  • 85141200-1 Sairaanhoitajapalvelut
  • 85141210-4 Kotisairaanhoitopalvelut
  • 85141211-1 Kotona suoritettavat dialyysihoitopalvelut
  • 85141220-7 Sairaanhoitajien antamat neuvontapalvelut
  • 85142000-6 Avustavan hoitohenkilöstön palvelut
  • 85142100-7 Fysikaalinen hoito
  • 85142200-8 Homeopaattiset palvelut
  • 85142300-9 Puhtaanapitopalvelut
  • 85142400-0 Inkontinenssituotteiden kotiinkuljetus
  • 85143000-3 Sairaankuljetuspalvelut
  • 85144000-0 Hoitokotipalvelut
  • 85144100-1 Hoitokotien sairaanhoitopalvelut
  • 85145000-7 Lääketieteellisten laboratorioiden palvelut
  • 85146000-4 Veripankkien palvelut
  • 85146100-5 Spermapankkien palvelut
  • 85146200-6 Elinpankkien palvelut
  • 85147000-1 Työterveyshuollon palvelut
  • 85148000-8 Lääketieteelliset analyysipalvelut
  • 85149000-5 Apteekkipalvelut
  • 85150000-5 Lääketieteelliset kuvantamispalvelut
  • 85160000-8 Optikon palvelut
  • 85170000-1 Akupunktuuri- ja kiropraktikon palvelut
  • 85171000-8 Akupunktuuripalvelut
  • 85172000-5 Kiropraktikon palvelut
  • 85200000-1 Eläinlääkäripalvelut
  • 85210000-3 Lemmikkieläinhoitolat
  • 85300000-2 Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut
  • 85310000-5 Sosiaalityö
  • 85311000-2 Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö
  • 85311100-3 Vanhustenhuoltopalvelut
  • 85311200-4 Vammaishuoltopalvelut
  • 85311300-5 Lasten ja nuorten sosiaalipalvelut
  • 85312000-9 Sosiaalityön avopalvelut
  • 85312100-0 Päivähoitopalvelut
  • 85312110-3 Lasten päivähoitopalvelut
  • 85312120-6 Vammaisten lasten ja nuorten päivähoitopalvelut
  • 85312200-1 Elintarvikkeiden kotiinkuljetus
  • 85312300-2 Ohjaus- ja neuvontapalvelut
  • 85312310-5 Ohjauspalvelut
  • 85312320-8 Neuvontapalvelut
  • 85312330-1 Perhesuunnittelupalvelut
  • 85312400-0 Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut
  • 85312500-4 Kuntoutuspalvelut
  • 85312510-7 Työelämään sopeuttaminen
  • 85320000-8 Sosiaalipalvelut
  • 85321000-5 Sosiaalialan hallinnolliset palvelut
  • 85322000-2 Yhteiskunnallinen toimintaohjelma
  • 85323000-9 Julkiset terveyspalvelut
  • 98133100-5 Kansalaisvalistuksen ja yhteiskunnallisten edistämishankkeiden tukipalvelut
  • 98133000-4 Yhteiskunnallisten järjestöjen palvelut
  • 98200000-5 Yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevat neuvontapalvelut
  • 98500000-8 Yksityishenkilöitä työllistävät kotitaloudet
  • 98513000-2 Työvoimapalvelut kotitalouksille
  • 98513100-3 Henkilöstönvälityspalvelut kotitalouksille
  • 98513200-4 Toimistotyöntekijöiden välityspalvelut kotitalouksille
  • 98513300-5 Tilapäistyöntekijät kotitalouksille
  • 98513310-8 Kotiapupalvelut
  • 98514000-9 Kotipalvelut

 

 1. sosiaalialan, koulutuksen, terveydenhuollon ja kulttuurin hallintopalvelut
  • 85321000-5 Sosiaalialan hallinnolliset palvelut
  •  85322000-2 Yhteiskunnallinen toimintaohjelma
  • 75000000-6 Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut
  • 75121000-0 Koulutusalan hallinnolliset palvelut
  • 75122000-7 Terveydenhuollon hallinnolliset palvelut
  • 75124000-1 Virkistys- ja kulttuuritoimintaa ja uskonnolliseen toimintaan liittyvät hallinnolliset palvelut
  • 79995000-5 Kirjastonhallinta
  • 79995100-6 Arkistointipalvelut
  • 79995200-7 Luettelointipalvelut
  • 80000000-4 Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
  • 80100000-5 Ala-asteen opetus
  • 80110000-8 Esikouluopetus
  • 80200000-6 Yläasteen opetus ja lukio-opetus
  • 80210000-9 Teknisten oppilaitosten ja ammattioppilaitosten opetus
  • 80211000-6 Teknisten oppilaitosten opetus
  • 80212000-3 Ammattioppilaitosten opetus
  • 80300000-7 Yliopistotason koulutuspalvelut
  • 80310000-0 Nuorison koulutuspalvelut
  • 80320000-3 Terveydenhuoltoalan koulutuspalvelut
  • 80330000-6 Turvakoulutuspalvelut
  • 80340000-9 Erikoisopetuspalvelut
  • 80400000-8 Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut
  • 80410000-1 Erilaiset koulupalvelut
  • 80411000-8 Autokoulupalvelut
  • 80411100-9 Ajokokeiden järjestäminen
  • 80411200-0 Ajotunnit
  • 80412000-5 Lentokoulupalvelut
  • 80413000-2 Purjehduskoulupalvelut
  • 80414000-9 Sukelluskoulupalvelut
  • 80415000-6 Hiihto-opetus
  • 80420000-4 Verkko-opiskelupalvelut
  • 80430000-7 Yliopistotason aikuiskoulutuspalvelut
  • 80490000-5 Koulukeskuksen toiminnan johtaminen
  • 80500000-9 Ammattikoulutuspalvelut
  • 80510000-2 Asiantuntijakoulutus
  • 80511000-9 Henkilökunnan koulutuspalvelut
  • 80512000-6 Koirien koulutuspalvelut
  • 80513000-3 Ratsastuskoulupalvelut
  • 80520000-5 Koulutusalan palvelut
  • 80521000-2 Koulutusohjelmat
  • 80522000-9 Koulutusseminaarit
  • 80530000-8 Ammattikoulutuspalvelut
  • 80531000-5 Teollisuusalan koulutus ja tekniset koulutuspalvelut
  • 80531100-6 Teollisuusalan koulutus
  • 80531200-7 Tekniset koulutuspalvelut
  • 80532000-2 Johtamiskoulutus
  • 80533000-9 Tietokonekäyttäjien perehdyttämiskoulutus ja muu atk-koulutus
  • 80533100-0 ATK-koulutus
  • 80533200-1 ATK-kurssit
  • 80540000-1 Ympäristökoulutuspalvelut
  • 80550000-4 Turvatehtävissä toimivien henkilöiden valmennuspalvelut
  • 80560000-7 Terveys- ja ensiapukoulutus
  • 80561000-4 Terveyskoulutus
  • 80562000-1 Ensiapukoulutus
  • 80570000-0 Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus
  • 80580000-3 Kielikurssien järjestäminen
  • 80590000-6 Opastuspalvelut
  • 80600000-0 Maanpuolustus ja turvallisuustarvikkeisiin liittyvät koulutuspalvelut
  • 80610000-3 Turvalaitteisiin ja -varusteisiin liittyvä koulutus ja simulointi
  • 80620000-6 Tuliaseisiin ja ampumatarvikkeisiin liittyvä koulutus ja simulointi
  • 80630000-9 Sotilasajoneuvoihin liittyvä koulutus ja simulointi
  • 80640000-2 Sota-aluksiin liittyvä koulutus ja simulointi
  • 80650000-5 Ilma-aluksiin, ohjuksiin ja avaruusaluksiin liittyvä koulutus ja simulointi
  • 80660000-8 Sotilaskäyttöön tarkoitettuihin sähköjärjestelmiin liittyvä koulutus ja simulointi
  • 92000000-1 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut
  • 92100000-2 Elokuva- ja videopalvelut
  • 92110000-5 Elokuvien ja videonauhojen tuotanto ja vastaavat palvelut
  • 92111000-2 Elokuva- ja videotuotantopalvelut
  • 92111100-3 Opetuselokuvien ja -videoiden tuotanto
  • 92111200-4 Mainos-, propaganda- ja tietofilmien ja -videoiden tuotanto
  • 92111210-7 Mainoselokuvien tuotanto
  • 92111220-0 Mainosvideoiden tuotanto
  • 92111230-3 Propagandaelokuvien tuotanto
  • 92111240-6 Propagandavideoiden tuotanto
  • 92111250-9 Tietofilmien tuotanto
  • 92111260-2 Tietovideoiden tuotanto
  • 92111300-5 Viihde-elokuvien ja -videoiden tuotanto
  • 92111310-8 Viihde-elokuvien tuotanto
  • 92111320-7 Viihdevideoiden tuotanto
  • 92112000-9 Elokuvien ja videonauhojen tuotantoon liittyvät palvelut
  • 92120000-8 Elokuvien tai videonauhojen jakelupalvelut
  • 92121000-5 Videonauhojen jakelupalvelut
  • 92122000-2 Elokuvien jakelupalvelut
  • 92130000-1 Elokuvien esityspalvelut
  • 92140000-4 Videonauhojen esityspalvelut
  • 92200000-3 (2) Radio- ja televisiopalvelut
  • 92210000-6 (2) Radiopalvelut
  • 92211000-3 (2) Radiotuotantopalvelut
  • 92213000-7 Pienimuotoiset radiojärjestelmäpalvelut
  • 92214000-4 Radiostudio- tai laitteistopalvelut
  • 92215000-1 GMRS-radiopuhelinpalvelut
  • 92216000-8 FRS-radiopuhelinpalvelut
  • 92217000- 5 GMRS-/FRS-radiopuhelinpalvelut
  • 92220000-9 (2) Televisiopalvelut
  • 92221000- 6 (2) Televisiotuotantopalvelut
  • 92222000-3 Suljettujen televisioverkkojen (CCTV) palvelut
  • 92224000-7 Digitaalitelevisio
  • 92225000-4 Vuorovaikutteinen televisio
  • 92225100-7 Television tilausvideopalvelut
  • 92226000-1 Etäohjelmointi
  • 92230000-2 Radion ja television kaapelilähetyspalvelut
  • 92231000-9 Kansainväliset kahdenväliset palvelut ja kansainväliset yksityiset vuokrajohdot
  • 92232000-6 Kaapeli-TV
  • 92300000-4 Viihdepalvelut
  • 92310000-7 Taiteellinen ja kirjallinen tuotanto ja tulkinta
  • 92311000-4 Taideteokset
  • 92312000-7 Taidepalvelut
  • 92312100-2 Teatterituottajien, kuorojen, yhtyeiden ja orkesterien viihdepalvelut
  • 92312110-5 Teatterituottajien viihdepalvelut
  • 92312120-8 Kuoromusiikkipalvelut
  • 92312130-1 Musiikkiyhtyepalvelut
  • 92312140-4 Orkesteriviihdepalvelut
  • 92312200-3 Kirjailijoiden, säveltäjien, kuvanveistäjien, viihdetaiteilijoiden ja muiden itsenäisten taiteilijoiden palvelut
  • 92312210-6 Kirjailijapalvelut
  • 92312211-3 Tekstitoimituspalvelut
  • 92312212-0 Koulutuskäsikirjojen laatimiseen liittyvät palvelut
  • 92312213-7 Teknisten asiakirjojen laadintapalvelut
  • 92312220-9 Säveltäjien palvelut
  • 92312230-2 Kuvanveistäjien palvelut
  • 92312240-5 Viihdetaiteilijoiden palvelut
  • 92312250-8 Itsenäisten taiteilijoiden palvelut
  • 92312251-5 Levyjuontajan palvelut
  • 92320000-0 Taidetilojen toiminnan hoito
  • 92330000-3 Virkistysaluepalvelut
  • 92331000-0 Tivoli- ja huvipuistopalvelut
  • 92331100-7 Tivolipalvelut
  • 92331200-2 Huvipuistopalvelut
  • 92331210-5 Lastenanimaatiopalvelut
  • 92332000-7 Uimarantapalvelut
  • 92340000-6 Tanssi- ja viihdepalvelut
  • 92341000-3 Sirkuspalvelut
  • 92342000-0 Tanssiopetuspalvelut
  • 92342100-1 Seuratanssien opetus
  • 92342200-2 Diskotanssien opetus
  • 92350000-9 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
  • 92351000-6 Rahapelipalvelut
  • 92351100-7 Arpajaisten järjestämispalvelut
  • 92351200-8 Pelikasinopalvelut
  • 92352000-3 Vedonlyöntipalvelut
  • 92352100-4 Totalisaattoripalvelut
  • 92352200-5 Vedonlyönnin välityspalvelut
  • 92360000-2 Ilotulituspalvelut
  • 92370000-5 Ääniteknikko
  • 92400000-5 Uutistoimistopalvelut
  • 92500000-6 Kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut ja muut kulttuuripalvelut
  • 92510000-9 Kirjasto- ja arkistopalvelut
  • 92511000-6 Kirjastopalvelut
  • 92512000-3 Arkistopalvelut
  • 92512100-4 Arkistojen tuhoamispalvelut
  • 92520000-2 Museopalvelut ja vastaavat palvelut
  • 92521000-9 Museopalvelut
  • 92521100-0 Museonnäyttelypalvelut
  • 92521200-1 Näyttelyesineiden ja näytteiden konservointipalvelut
  • 92521210-4 Näyttelyesineiden konservointipalvelut
  • 92521220-7 Näytteiden konservointipalvelut
  • 92522000-6 Historiallisten kohteiden ja rakennusten suojelupalvelut
  • 92522100-7 Historiallisten kohteiden suojelupalvelut
  • 92522200-8 Historiallisten rakennusten suojelupalvelut
  • 92530000-5 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonsuojelualueiden palvelut
  • 92531000-2 Kasvitieteellisten puutarhojen palvelut
  • 92532000-9 Eläintarhapalvelut
  • 92533000-6 Luonnonsuojelualueiden palvelut
  • 92534000-3 Luonnonsuojelupalvelut
  • 92600000-7 Urheilupalvelut
  • 92610000-0 Urheilupaikkojen hoito
  • 92620000-3 Urheiluun liittyvät palvelut
  • 92621000-0 Urheilutapahtumien mainostuspalvelut
  • 92622000-7 Urheilutapahtumien järjestelypalvelut
  • 92700000-8 Nettikahvilapalvelut
  • 79950000-8 Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut
  • 79951000-5 Seminaarien järjestäminen
  • 79952000-2 Tapahtumapalvelut
  • 79952100-3 Kulttuuritapahtumien järjestäminen
  • 79953000-9 Festivaalien järjestäminen
  • 79954000-6 Juhlien järjestäminen
  • 79955000-3 Muotinnäytösten järjestäminen
  • 79956000-0 Messujen ja näyttelyjen järjestäminen

 

 1. pakollisen sosiaaliturvan palvelut, jos ne kuuluvat lain soveltamisalaan
  • 75300000-9

 

 1. sosiaalietuuspalvelut
  • 75310000-2 Sosiaalietuuspalvelut
  • 75311000-9 Sairausajan etuudet
  • 75312000-6 Äitiysetuudet
  • 75313000-3 Työkyvyttömyysetuudet
  • 75313100-4 Tilapäisestä työkyvyttömyydestä suoritettavat etuudet
  • 75314000-0 Työttömyysetuudet
  • 75320000-5 Valtion virkamiesten eläkejärjestelmät
  • 75330000-8 Perhe-etuudet
  • 75340000-1 Lapsilisät

 

Muut erityiset palveluhankinnat, kynnysarvo 300 000 e

 

 1. muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut, mukaan lukien ammattiyhdistysten, poliittisten järjestöjen, nuorisojärjestöjen ja muiden erilaisten yhdistysten tarjoamat palvelut
  • 98000000-3 Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
  • 98120000-0 Ammattiyhdistyspalvelut
  • 98132000-7 Poliittisten järjestöjen palvelut
  • 98133110-8 Nuorisojärjestöjen palvelut
  • 98130000-3 Erilaiset yhdyspalvelut

 

 1. uskonnollisten järjestöjen palvelut
  • 98131000-0

 

 1. hotelli- ja ravintolapalvelut
  • 55100000-1 Hotellipalvelut
  • 55110000-4 Hotellimajoituspalvelut
  • 55120000-7 HHHotellien kokous- ja konferenssipalvelut
  • 55120000-0 Muut hotellipalvelut
  • 55200000-2 Leirintäalueet ja muu kuin hotellimajoitus
  • 55210000-5 Retkeilymajapalvelut
  • 55220000-8 Leirintäpalvelut
  • 55221000-5 Asuntovaunualueiden palvelut
  • 55240000-4 Lomakeskus- ja lomakotipalvelut
  • 55241000-1 Lomakeskuspalvelut
  • 55242000-8 Lomakotipalvelut
  • 55243000-5 Lasten lomaleireihin liittyvät palvelut
  • 55250000-7 Kalustettujen lyhytaikaismajoitustilojen vuokraus
  • 55260000-0 Makuuvaunupalvelut
  • 55270000-3 Aamiaismajoituspalvelut
  • 55300000-3 Ravintola- ja tarjoilupalvelut
  • 55310000-6 Ravintoloiden tarjoilupalvelut
  • 55311000-3 Tilausravintolapalvelut
  • 55312000-0 Ravintolan tarjoilupalvelut
  • 55320000-9 Ateriantarjoilupalvelut
  • 55321000-6 Aterioiden valmistuspalvelut
  • 55322000-3 Kokkipalvelut
  • 55330000-2 Kahvilapalvelut
  • 55400000-4 Juomien tarjoilupalvelut
  • 55410000-7 Baarin hoito
  • 55521000-8 Ateriapalvelut kotitalouksille
  • 55521100-9 Aterioiden kotiinkuljetuspalvelu
  • 55521200-0 Ateriakuljetuspalvelut
  • 55520000-1 Ateriapalvelut
  • 55522000-5 Muonituspalvelut kuljetusyrityksille
  • 55523000-2 Muiden yritysten tai muiden laitosten ateriapalvelut
  • 55524000-9 Kouluruokailupalvelut
  • 55510000-8 Ruokalapalvelut
  • 55511000-5 Henkilöstöruokaloiden ja muiden rajoitetulle asiakaskunnalle tarkoitettujen kahviloiden palvelut
  • 55512000-2 Ruokalanhoito
  • 55523100-3 Kouluruokailupalvelut

 

 1. oikeudelliset palvelut, sikäli kuin niitä ei ole suljettu pois 9 §:n nojalla
  • 79100000-5 Oikeudelliset palvelut
  • 79110000-8 Oikeudellinen neuvonta ja edustaminen
  • 79111000-5 Oikeudelliset neuvontapalvelut
  • 79112000-2 Oikeudellinen edustaminen
  • 79112100-3 Sidosryhmien edustuspalvelut
  • 79120000-1 Patentti- ja tekijänoikeusneuvonta
  • 79121000-8 Tekijänoikeusneuvonta
  • 79121100-9 Ohjelmistotekijänoikeuksia koskeva neuvonta
  • 79130000-4 Oikeudellisten asiakirjojen ja todistusten laadinta
  • 79131000-1 Dokumentointipalvelut
  • 79132000-8 Todistusten myöntäminen
  • 79132100-9 Sähköisten allekirjoitusten varmennepalvelut
  • 79140000-7 Oikeudelliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut
  • 75231100-5 Tuomioistuimiin liittyvät hallinnolliset palvelut

 

 1. muut hallinnolliset ja valtionhallinnon palvelut
  • 75110000-0 Yleiset julkiset palvelut
  • 75111000-7 Lainsäädäntöön ja täytäntöönpanoon liittyvät palvelut
  • 75111100-8 Täytäntöönpanopalvelut
  • 75111200-9 Lainsäädäntöön liittyvät palvelut
  • 75112000-4 Elinkeinotoimintaan liittyvät hallinnolliset palvelut
  • 75112100-5 Kehityshankkeisiin liittyvät hallinnolliset palvelut
  • 75120000-3 Laitosten hallinnolliset palvelut
  • 75123000-4 Asuntoasiain hallintopalvelut
  • 75125000-8 Matkailualan hallinnolliset palvelut
  • 75130000-6 Valtionhallinnon tukipalvelut
  • 75131000-3 Valtionhallinnonpalvelut

 

 1. yhteiskunnalle tuotettavat palvelut
  • 75200000-8 Yhteiskunnalle tuotetavat palvelut
  • 75210000-1 Ulkoasioihin liittyvät palvelut ja muut palvelut
  • 75211000-8 Ulkoasioihin liittyvät palvelut
  • 75211100-9 Diplomaattipalvelut
  • 75211110-2 Konsulaattipalvelut
  • 75211200-0 Kansainväliseen talousapuun liittyvät palvelut
  • 75211300-1 Kansainväliseen sotilaalliseen apuun liittyvät palvelut
  • 75220000-4 Maanpuolustus
  • 75221000-1 Sotilaallinen maanpuolustus
  • 75222000-8 Väestönsuojelu
  • 75230000-7 Oikeuspalvelut
  • 75231000-4 Oikeuslaitospalvelut

 

 1. vankilapalvelut, yleiseen turvallisuuteen liittyvät ja pelastuspalvelut, sikäli kuin niitä ei ole suljettu pois 9 §:n nojalla
  • 75231210-9 Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvät palvelut
  • 75231220-2 Vanginvartijapalvelut
  • 75231230-5 Vankilapalvelut
  • 75240000-0 Yleiseen turvallisuuteen, lakiin ja järjestykseen liittyvät palvelut
  • 75241000-7 Yleiseen turvallisuuteen liittyvät palvelut
  • 75241100-8 Poliisipalvelut
  • 75242000-4 Yleiseen lakiin ja järjestykseen liittyvät palvelut
  • 75242100-5 Yleisen järjestyksen ylläpitopalvelut
  • 75242110-8 Pakkotäytäntöönpanopalvelut
  • 75250000-3 Palonsammutus- ja pelastuspalvelut
  • 75251000-0 Palokunnan palvelut
  • 75251100-1 Palonsammutustyöt
  • 75251110-4 Palontorjunta
  • 75251120-7 Metsäpalojen sammutuspalvelut
  • 75252000-7 Pelastuspalvelut
  • 79430000-7 Kriisinhallintapalvelut
  • 98113100-9 Ydinturvallisuuteen liittyvät palvelut

 

 1. tutkinta- ja turvallisuuspalvelut
  • 79700000-1 Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut
  • 79710000-4 Turvallisuuspalvelut
  • 79711000-1 Hälytysjärjestelmän valvonta
  • 79713000-5 Vartiointipalvelut
  • 79714000-2 Valvontapalvelut
  • 79714100-3 Seurantajärjestelmään liittyvät palvelut
  • 79714110-6 Karkurien jäljityspalvelut
  • 79715000-9 Partiointipalvelut
  • 79716000-6 Henkilökorttien myöntämispalvelut
  • 79720000-7 Tutkintapalvelut
  • 79721000-4 Etsivätoimistopalvelut
  • 79722000-1 Grafologiapalvelut
  • 79723000-8 Jäteanalyysipalvelut

 

 1. kansainväliset palvelut, jotka kuuluvat CPV-koodeihin
  • 98900000-2 Ulkopuolisten järjestöjen ja toimielinten palvelut
  • 98910000-5 Kansainvälisten järjestöjen ja toimielinten palvelut

 

 1. postipalvelut, jotka kuuluvat CPV-koodeihin
  • 64000000-6 Posti- ja televiestintäpalvelut
  • 64100000-7 Posti- ja pikalähettipalvelut
  • 64110000-0 Postipalvelut
  • 64111000-7 Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät postipalvelut
  • 64112000-4 Kirjelähetyksiin liittyvät postipalvelut
  • 64113000-1 Paketteihin liittyvät postipalvelut
  • 64114000-8 Postitoimistopalvelut
  • 64115000-5 Postilokerojen vuokrauspalvelut
  • 64116000-2 Poste restante -palvelut
  • 64122000-7 Toimiston sisäiset posti- ja lähettipalvelut

 

 1. sekalaiset palvelut, jotka kuuluvat CPV-koodeihin
  • 50116510-9 Autonrenkaiden pinnoitus
  • 71550000-8 Sepän palvelut

Lisää aiheesta