Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat sekä muut erityiset palveluhankinnat eli liitteen E mukaiset hankinnat

Sote-hankinnan määräajat

Hankintayksikkö päättää kohtuullisen määräajan

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden erityisten palveluhankintojen osalta hankintalaissa ei ole määritelty vähimmäismääräaikoja esimerkiksi tarjousten tai osallistumishakemusten jättämiselle. Hankintayksikön tulee määrittää määräajat itse.

Määräajan asettamisessa huomioidaan tarjouksen laatimisen tarvittava aika

Hankintayksikön tulee harkita tapauskohtaisesti, mikä on kohtuullinen ja riittävä aika toimittajalle tai tarjoajalle asiakirjojen laadintaan. Hankintayksikön tulisi arvioida sitä, paljonko työtä ja aikaa tarjouksen laatiminen ja laskeminen tarjoajalta vaatii, ja suhteuttaa määräajat tuohon työmäärään. Jos tarjouksen tekemiseen edellyttää esimerkiksi tutustumiskäyntejä, esittelytilaisuuksia taikka näytekappaleiden toimittamista, on tarjousajan oltava pidempi kuin tavanomaisemmissa hankintakokonaisuuksissa.

Määräajan asettamisessa on huomioitava myös hankinnan koko ja luonne. Asetettua määräaikaa arvioidaan erityisesti tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden pohjalta.