Muut hankinnat

Täältä löydät tietoa kansallisista hankinnoista, liitteen E mukaisista hankinnoista eli sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoista sekä muista erityisistä palveluhankinnoista, käyttöoikeussopimuksista, pienhankinnoista sekä erityisalojen hankinnoista.