Määräajat

Sopimus rajoitetun menettelyn tarjousajasta

Hankintayksikkö (pl. valtion keskushallintoviranomaiset) ja ehdokkaat voivat rajoitetussa menettelyssä sopia tarjousten vastaanottamisen määräajan pituuden.

Muut hankintayksiköt kuin valtion keskushallintoviranomaiset voivat asettaa rajoitetussa menettelyssä tarjousten vastaanottamisen määräajan hankintayksikön ja menettelyyn valittujen ehdokkaiden välisellä sopimuksella. Edellytyksenä on se, että asetettu määräaika on sama kaikille tarjoajille.

Jos tarjousten vastaanottamisen määräajasta ei päästä sopimukseen, määräajan on oltava vähintään 10 päivää siitä päivästä, jona ehdokkaille lähetettiin kutsu toimittaa tarjoukset.