Soveltuvuus

Sähköinen todistushakemisto (e-Certis)

Sähköisen todistushakemiston, eli e-Certis – todistushakemiston avulla hankintayksiköt saavat tietoa hankintamenettelyissä usein tarvittavista asiakirjoista ja todistuksista EU:n jäsenvaltiossa, yhdessä ehdokasmaassa (Turkki) sekä kolmessa ETA-maassa (Islanti, Liechtenstein ja Norja). Todistushakemisto kattaa tyypillisimmät hankintayksiköiden vaatimat todistukset ja asiakirjat.

Hankintamenettelyssä vaaditut asiakirjat ovat yleensä kansallisen viranomaisen myöntämiä todistuksia, joiden muoto ja kieli vaihtelevat maittain. e-Certiksen avulla tarjoajat hankintayksiköt voivat tarkastella vaaditun asiakirjan vastineita eri maissa. e-Certiksen tarkoituksena onkin antaa yli rajojen hankintayksiköille mahdollisuus tarkastaa tietyn ulkomaisen toimittajan antaman selvityksen oikeellisuus vertaamalla sitä e-Certis – palvelun tietoihin. Todistushakemisto ei kuitenkaan ole juridisesti sitova.

Hankintayksikön on pyydettävä ensisijaisesti e-Certis – todistushakemistoon kuuluvia todistuksia, jotta asiakirjojen todentaminen olisi mahdollisimman tehokasta ja vaivatonta jäsenvaltioiden rajat ylittävissä tarjouskilpailuissa.

e-Certis ei kuitenkaan sisällä kaikkia hankintatoimessa vaadittavia todistuksia ja asiakirjoja. Todistushakemistossa ei ole esimerkiksi oppilaitosten koulutus- tai pätevyystodistuksia kaikkialta ETA-alueelta. Hankintayksikkö voi siten vaatia myös sellaisia asiakirjoja ja todistuksia, joita ei löydy e-Certis – todistushakemistossa.

Lisää aiheesta

Muualla verkossa