Rakentaminen

Julkisten hankintojen tarkoittama rakennusurakka on talon-, maan- tai vesirakennustöiden taloudellinen tai tekninen kokonaisuus.

Rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on liitteessä B tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan toteuttaminen taikka suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä; rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan myös rakennusurakan tyyppiin tai suunnitteluun ratkaisevaa vaikutusvaltaa käyttävän hankintayksikön asettamia vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamista millä tahansa tavalla; rakennusurakka voi olla talon-, maan- tai vesirakennustöiden muodostama taloudellinen tai tekninen kokonaisuus.

Alla olevien julkaisuiden ja ohjeiden soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset!

Julkaisuja ja ohjeita

Verkkosivustoja