Mikä on julkinen hankinta?

Kynnysarvot

Hankintalakia sovelletaan vain EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Kynnysarvojen alle jääviin niin sanottuihin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia.

Lainsäädännöllisesti EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot eroavat siten, että kansalliset kynnysarvot perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön, kun taas EU-kynnysarvot perustuvat GPA -sopimukseen sekä komission antamaan asetukseen. EU-kynnysarvoja tarkistetaan kahden vuoden välein, kun taas kansallisia kynnysarvoja voidaan muuttaa ainoastaan kansallisen lainsäädännön muutoksin.

Kansalliset kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa)

Hankintalain 25 §

Hankinnan laji

 Euroa
Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut  60 000
Rakennusurakat  150 000 
Sosiaali- ja terveyspalvelut (Liite E kohdat 1-4)       400 000
Muut erityiset palvelut (Liite E kohdat 5-15)  300 000
Käyttöoikeussopimukset  500 000

EU-kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2024 alkaen 

Valtion keskushallintoviranomaiset 

Hankintalain 26 § 

Hankinnan laji 

Euroa 

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut        143 000 
Rakennusurakat   5 538 000 

  

Muut hankintayksiköt (mm. kunnat) 

Hankintalain 26 § 

Hankinnan laji 

Euroa 

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut        221 000 
Rakennusurakat   5 538 000 

Erityisalat 

Erityisalojen hankintalain 13 § 

Hankinnan laji 

Euroa 

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut   443 000 
Sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut erityiset palvelut      
(Liite C) 
 1 000 000  
Rakennusurakat   5 538 000 
Käyttöoikeussopimukset   5 538 000 

  

Putu-lain mukaiset 
(Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista 1531/2011) 

Hankinnan laji 

Euroa 

Tavarat, palvelut (kansallinen)      100 000 
Rakennusurakat (kansallinen)  500 000 
Tavarat, palvelut (EU)  443 000 
Rakennusurakat (EU)  5 538 000 
Käyttöoikeussopimukset (EU)  5 538 000 

 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa