Hyppää pääsisältöön
Mikä on julkinen hankinta?

Kynnysarvot

Hankintalakia sovelletaan vain EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Kynnysarvojen alle jääviin niin sanottuihin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia.

Lainsäädännöllisesti EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot eroavat siten, että kansalliset kynnysarvot perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön, kun taas EU-kynnysarvot perustuvat GPA -sopimukseen sekä komission antamaan asetukseen. EU-kynnysarvoja tarkistetaan kahden vuoden välein, kun taas kansallisia kynnysarvoja voidaan muuttaa ainoastaan kansallisen lainsäädännön muutoksin.

Kansalliset kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2017 alkaen

Hankintalain 25 §

Hankinnan laji

 Euroa

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut

 60 000

Rakennusurakat

 150 000 

Sosiaali- ja terveyspalvelut (Liite E kohdat 1-4)

 400 000

Muut erityiset palvelut (Liite E kohdat 5-15)

 300 000

Käyttöoikeussopimukset

 500 000

EU-kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2018 alkaen

Valtion keskushallintoviranomaiset

Hankintalain 26 §

Hankinnan laji

Euroa

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut

 144 000

Rakennusurakat

 5 548 000

 

Muut hankintayksiköt (mm. kunnat)

Hankintalain 26 §

Hankinnan laji

Euroa

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut

 221 000

Rakennusurakat

 5 548 000

Erityisalat

Erityisalojen hankintalain 13 §

Hankinnan laji

Euroa

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut

 443 000

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut erityiset palvelut (Liite C)

 1 000 000 

Rakennusurakat

 5 548 000

Käyttöoikeussopimukset

 5 548 000

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags