Toimialakohtaisia ohjeita

ICT

ICT-hankinnat eroavat muista hankinnoista usein suuren kokonsa, monimutkaisuuden ja arvonsa vuoksi. ICT-palvelujen ja -tuotteiden kilpailuttaminen vaatiikin erityisosaamista ja -ymmärrystä onnistuneen hankinnan saavuttamiseksi.

ICT-hankinnoissa korostuvat hankinnan suunnitteluvaihe ja tavoitteiden kirkastaminen, sopimuksen räätälöinti vastaamaan hankinnan kohdetta sekä markkinavuoropuhelun mahdollisuudet. Markkinavuoropuhelu on vapaamuotoinen keino tuoda ilmi hankintayksikön tarpeita, kerätä tietoa markkinoilla olevista ratkaisuista ja ratkaisumalleista sekä työstää tarjouspyynnön sisällöstä mahdollisimman ymmärrettävä ja järkevä vuorovaikutuksessa toimittajien kanssa. Onnistunut ICT-hankinta edellyttääkin hankintayksikön vetämää aktiivista ja monipuolista vuoropuhelua markkinoilla toimivien yritysten kanssa.

Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön julkaisemassa vaikuttavien ICT-hankintojen pelikirjassa annetaan lisää käytännön vinkkejä ICT-hankintojen kilpailuttamiseen ja hankintaprosessiin.

ICT-hankintojen julkaisuja, ohjeita ja verkostoja

Neuvontayksikön verkkosivuilla

Muualla verkossa

Hankinta-Suomi

Muut