Erityisalat

Oikeussuojakeinot

Oikeussuojakeinojen ja muutoksenhaun osalta noudatetaan yleisen hankintalain vastaavia säännöksiä. Ks. kohta yhteiset säännökset.