Toimialakohtaisia ohjeita

TE-palvelut 2024 -uudistus ja hankinnat

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Uudistus vaikuttaa monella tapaa myös hankintasopimuksiin. Kokosimme tälle sivulle tietoa uudistuksen huomioimisesta julkisissa hankinnoissa.

Uudistuksen valtakunnallinen valmistelu

Työ- ja elinkeinoministeriön sivustolle on koostettu yleistä tietoa TE-palvelut 24 -uudistuksesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut osana TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutostukiohjelmaa myös Hankinnat-työryhmän. Työryhmän tehtävänä on luoda valtakunnallinen toimintamalli, jonka avulla ELY-keskukset voivat parhaalla mahdollisella tavalla valmistautua TE-palveluiden hankintojen näkökulmasta järjestämisvastuun siirtymävaiheeseen.

Hankinnat-työryhmä on laatinut ministeriön hankesivustolle toimintasuosituksia ja ohjeita huomioitavaksi valmistelussa:

  1. Toimintasuositus ELY-keskusten ja TE-toimistojen hankintayksiköille TE-palveluhankintojen tekemisestä tuleville vuosille, 12.12.2022
  2.  Kuvaus valtakunnallisella ja yleisellä tasolla ELY-keskusten ja TE-toimistojen toteuttamaa TE-palveluiden hankinnasta, 26.5.2023
  3. Toimintasuositus TE-palveluhankintojen tekemisestä ja sopimusten siirtämisestä uusille työvoimaviranomaisille TE-palvelut 2024-uudistuksessa, 16.6.2023
  4. Toimintasuositus TE-palveluhankintojen tekemisestä ja sopimusten siirtämisestä uusille työvoimaviranomaisille TE-palvelut 2024 - uudistuksessa, 27.11.2023 
  5. Toimintasuositus palveluhankintojen tekemisestä ja sopimusten siirtämisestä uusille työvoimaviranomaisille TE-palvelut 2024 - uudistuksessa, 27.2.2024  

Kuntaliitto tukee kuntia muutoksessa

Kuntaliitto on tuottanut runsaasti aineistoa, jota kunnat voivat hyödyntää uudistukseen valmistautumisessa.

Julkisiin hankintoihin ja TE-palveluihin liittyen huomaathan kuntaliitto.fi-sivustolta erityisesti:

Aiheesta lisää

Neuvontayksikön sivustolla

Muualla verkossa