JHNY-podcast

Kuuntele Lapinjärven vinkit kuljetusten ja sote-palveluiden kilpailutuksiin

Jylhä ja Luoma-aho

Julkisten hankintojen neuvontayksikön Paremmat hankinnat -podcast-sarjassa käsiteltiin syyskuussa 2019 Lapinjärven kunnan hankintoja. Neuvontayksikön hankinta-asiantuntija Olli Jylhä keskusteli Lapinjärven teknisen johtajan Maria Luoma-ahon kanssa kunnan kuljetusten ja sote-palveluiden kilpailutuksista.

Lapinjärven kuljetushankinta sai kunniamaininnan Julkisten hankintojen neuvontayksikön Vuoden hankinta 2018 -kilpailussa.

Lapinjärven kunnassa kaikki kunnan kuljetukset tuottaa yksi tarjoajien yhteenliittymä. Kunnan kuljetukset kilpailutettiin käyttämällä kilpailullisista neuvottelumenettelyä, josta voittajaksi valikoitui neljän toimijan yhteenliittymä. Sopimuskausi hankinnalle on 3+1+1 vuotta, ja hankinnan koko toista miljoonaa. Kyseinen kilpailutus oli Lapinjärven ensimmäinen kilpailullinen neuvottelumenettely.

Lisäksi podcast-jaksossa käsitellään Lapinjärven vanhustenhoitoa. Lapinjärven vanhustenhoito on suurelta osin siirtynyt yksityisen palveluntuottajan ja kunnan yhteisyrityksen tuotettavaksi. Yhteisyrityksen kaupallinen tuottaja valikoitu neuvottelumenettelyn kautta.

Marian teesit onnistuneet hankintaprosessi taustalla ovat:

  • hankinnan valmistelu tulee tehdä kunnolla,
  • hankintaprosessille tulee varata riittävästi aikaa ja
  • markkinavuoropuhelu on keskeistä alueellisten tuottajien aktivoimiseksi.

 

Julkisten hankintojen neuvontayksikön (JHNY) #Paremmathankinnat-sarjassa käsitellään julkisten hankintojen ympärillä liikkuvia ajankohtaisia aiheita sekä esitellään hyviä käytäntöjä kilpailuttamisessa ja hankintatoimen johtamisessa.

 

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Substanssista

Podcast-uutisointeja

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista