Podcastissa Turun ja Tampereen kokemuksia allianssimenettelyn käyttämisestä julkisissa hankinnoissa

Allianssimalli-podcastin puhujat.

Julkisten hankintojen neuvontayksikön Paremmat hankinnat -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa haastatellaan allianssimallia rakennusurakka- ja sosiaalipalveluhankinnoissa kokeilleiden kuntien edustajia. Allianssimallin toimivuudesta ja käytön edellytyksistä ovat keskustelemassa kaupunginlakimies Riikka Lehtimäki Turun kaupungilta sekä avopalvelujohtaja Anniina Tirronen Tampereen kaupungilta. Allianssien maailmaan meidät johdattaa lakimies Päivi Kynkäänniemi Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä.

Podcastissa vieraat jakavat omia kokemuksiaan allianssikokeiluista sekä kertovat kuulijoille omat vinkkinsä siitä, mitä allianssimallin käyttämistä suunnittelevien hankintayksiköiden tulisi huomioida. Jakso on osa Julkisten hankintojen neuvontayksikön hankintojen hyvien käytäntöjen sarjaa.

Allianssimalli toteutetaan käytännössä neuvottelumenettelynä. Malliin kuuluvat mm. kaikkien hankintaan osallistuvien tahojen tiivis yhteistyö hankinnan eri vaiheissa ja päätöksenteossa sekä avoimuus kustannusten muodostumisessa. Malli vaatii osapuolilta paljon aikaa ja sitoutumista suunnitteluun mutta toisaalta parantaa lopputuloksen laatua ja vähentää kustannuksia nostavia riskejä. Tämän vuoksi Riikka ja Anniina suosittelevatkin allianssimallia monimutkaisiin ja kalliisiin hankintoihin, joissa kustannusriskit ovat suuria.

Podcast on nauhoitettu 11.9. ja 1.10.2018, ja se on kuunneltavissa neuvontayksikön Soundcloud-kanavalla.  

Podcastit ovat osa Kuntaliiton viestinnän kehittämisprojektia, ja tämän vuoden aikana julkaistaan vielä kaksi uutta Paremmat hankinnat -jaksoa ajankohtaisista aiheista.

Lisää aiheesta

Neuvontayksikön verkkopalvelussa

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista