Hyppää pääsisältöön

Blogit

Kirjoittaja

Miten saat maaliin osuvia, laadukkaita hankintoja aikaisella markkinavuoropuhelulla? Tunnetko faktat? "​Ei saa puhua toimittajien kanssa kun hankintaa ollaan valmistelemassa" Toimittajien kanssa saa ja pitää keskustella ennen hankinnan käynnistämistä. Vuoropuhelu on erinomainen tapa saada parempaa
Kirjoittaja

Mitä tietoja hankintayksikön tulee luovuttaa asianosaiselle toisen tarjoajan tarjouksesta? Kysymys on saattanut tuottaa suurta päänvaivaa hankintayksiköissä työskenteleville viime vuosina. Julkisuuslain vuonna 2011 muutetussa tarjouskilpailun asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskevassa säännöksessä
Kirjoittaja

​Kiinnostavatko käyttäjäystävällisemmät palvelut ja tehokkaammat toimintatavat? Entä toimivammat tarjouspyynnöt; Muotoilun menetelmiä voidaan käyttää apuna varmistettaessa, että hankinnat vastaavat käyttäjien todellisia tarpeita. Muotoilua voidaan käyttää myös tarjouspyynnön tarkoituksenmukaisuuden
Kirjoittaja

Vuonna 2014 Suomessa tehtiin palvelu- ja rakennusurakkahankintoja yhteensä yli 27 miljardin euron edestä. Jos jokaista 500 000 euroa kohden olisi sovellettu työllistämisehtoa, yli 54 000 työtöntä olisi saanut työpaikan. Sisäistämmekö, mitä työllistäminen hankintojen avulla oikeasti vaatii?
Kirjoittaja

Puhtaan teknologian eli cleantechin elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat merkittävästi pienempiä kuin perinteisten ratkaisujen. Julkisen sektorin hankinnat tarjoavat ison markkinapotentiaalin tälle sektorille. Kun kunnat näkevät puhtaiden teknologioiden hyödyn ja arvon, mahdollistaa se
Kirjoittaja

​Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää työllistämisehtoa, joka velvoittaa tarjouskilpailun voittaneen yrityksen työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Miksi näin kannattaisi tehdä? Julkisella sektorilla on valtava ostovoima. Se hankkii paljon palveluita työvoimaintensiivisiltä aloilta
Kirjoittaja

Turku päätti jo hyvissä ajoin hankkia uuden verkkopalvelunsa avoimella lähdekoodilla. Avoin toiminta siivitti myös niin hankintoja kuin toteutustakin. Tämän ansiosta turku.fi pääsi ensimmäisen Blue Arrow Awards -kilpailun finaaliin onnistuneiden hankintojen kategoriassa. Avoimeen ja ketterään
Kirjoittaja

​Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaan Suomessa tavoitellaan innovatiivisille hankinnoille viiden prosentin osuutta kaikista julkisista hankinnoista. Jos prosenttiosuudella viitataan euroihin, tarkoittaa linjaus noin 1,5 miljardin panostusta. Tavoite on kova ja edellyttää hankintakentältä
Kirjoittaja

Innokylä ( www.innokyla.fi ) kehitti sähköisen ympäristön innovatiivisten julkisten hankintojen suunnittelua ja työstämistä varten. Nyt on aika kääriä hihat ja tehdä hankintoja uudella tavalla. Innokylä tarjoaa tähän maksuttoman ja toimivan ympäristön. Innovatiiviset julkiset hankinnat on