JHNY-vieraskynä: Jussi Pyykkönen, kilpailuttamiskonsultti, Hansel 27.5.2016

Suomi kaipaa dynaamisempaa hankintaa

​Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaan Suomessa tavoitellaan innovatiivisille hankinnoille viiden prosentin osuutta kaikista julkisista hankinnoista. Jos prosenttiosuudella viitataan euroihin, tarkoittaa linjaus noin 1,5 miljardin panostusta.

Tavoite on kova ja edellyttää hankintakentältä uudistumiskykyä. Selvitysten mukaan julkisten hankintojen menetelmät eivät tyypillisesti tue riittävästi innovaatioita eivätkä johda yritysten uusien ratkaisujen käyttämiseen.

Uudet toimintamallit tukevat onnistumista

Hankintayksiköiden tulisi ottaa käyttöön menettelyjä, jotka parhaimmalla tavalla mahdollistavat innovaatioiden syntymisen sopimuskauden aikana. Hankintayksiköiden tulisi toimintaansa suunnitellessa muistaa, että innovaatiot syntyvät jatkuvan epäonnistumisen ja onnistumisen vuorovaikutteisessa syklissä. Koska yksi kymmenestä innovaatiosta on oikeasti hyvä, on toimittajahallinnan muututtava aiempaa dynaamisemmaksi.

Innovaatiopotentiaali on korkeimmillaan silloin, kun hankintayksiköllä on käytettävissä sellainen toimintamalli, joka tukee mahdollisimman laajan yritysjoukon välistä kilvoittelua. Ja mieluiten sellaisessa järjestelmässä, jossa automatiikalla ja suurella datamäärällä on keskeinen merkitys.

Dynaaminen hankintajärjestelmä mahdollistaa laajemman kilpailun

Tähän tarpeeseen vastaa uudistuva dynaaminen hankintajärjestelmä. Menettely tuli julkisen hankkijan keinovalikoimaan jo nykyistä edeltäneen hankintadirektiivien aikana, mutta sen käyttäminen jäi vähäiseksi monimutkaisuuden johdosta. Uusi hankintadirektiivi yksinkertaistaa menettelyä huomattavasti. Uudistuksen taustalla vaikuttivat EU:n tavoitteet mm. hankintatoimen tehostamiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi sekä laajemman kilpailun aikaansaamiseksi.

Avoimemmat järjestelmät edellyttävät automatiikkaa

Dynaaminen hankintajärjestelmä sisältää useita erityispiirteitä. Se on toteutettava täysin sähköisenä prosessina, ja sen oltava koko hankintajärjestelmän keston ajan avoin kaikille valintaperusteet täyttäville talouden toimijoille. Dynaaminen hankintajärjestelmä on suunniteltu täyttämään tarve tuotteistettujen palveluiden ja tavaroiden dynaamiselle vaihdannalle.

Vaihtoehto puitejärjestelylle

Käytännössä dynaaminen hankintajärjestelmä voidaan nähdä selkeimmin puitejärjestelyn vaihtoehtona. Uusi menettely tuo uusia mahdollisuuksia markkinoille, jossa muutokset toimittajakentässä, teknologiassa sekä hinnoittelussa ovat arkipäivää. Dynaamisen hankintajärjestelmän kautta syntyykin kilpailua lisää, koska toimijoiden määrää ja hyväksymisen ajankohtaa koskevat säädökset eivät ole vastaavalla tavalla kilpailua rajoittavia kuin puitejärjestelyssä.

Hankintatoimen uudistamistarve tapetilla

Hallitusohjelman linjaukset edellyttävät suomalaisilta hankintatoimilta uudistumiskykyä. On kyettävä pohtimaan uusia menettelytapoja, kokeilukulttuuria sekä nykyistä joustavampia toimintatapoja. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen julkaisema ilmoitus tienpäällystysurakoista lienee Suomen ensimmäinen ja siten myös ainoa dynaaminen hankintajärjestelmä.

Jos innovaatioita mahdollistavia hankintoihin haluttaisiin luoda aito mahdollisuus, tulisi yhä useamman hankintayksikön pohtia uusien dynaamisempien menettelyiden käyttöönottoa.
 
Jussi Pyykkönen on Hansel Oy:n kilpailuttamiskonsultti. Hän on ollut mukana perustamassa Suomen ensimmäistä dynaamista hankintajärjestelmää. (Työpaikka on vaihtunut kolumnin kirjoittamisen jälkeen vuonna 2016.)

Lisää aiheesta

Muualla verkossa

Kirjoittaja

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.