Hyppää pääsisältöön

Koulukuvaus

Julkisten hankintojen neuvontayksikön usein kysyttyjä kysymyksiä on muun muassa koulukuvausten järjestäminen. Opetushallitus antoi asiasta suosituksen kesällä 2011. Kuntamarkkinat-tapahtumassa syyskuussa 2011 pidimme seminaariesityksen kuvausten kilpailuttamisesta.

Koulukuvauksiin liittyvää lainsäädäntöä ovat hankintalaki, viranhaltijalaki, hallintolaki ja rikoslaki. Hankintalain näkökulmasta kuvaussopimuksessa on palvelukonsession (käyttöoikeussopimus) piirteitä. Kuvausten järjestäminen ei kuitenkaan ole kunnalle kuuluva lakisääteinen tehtävä, eikä ilmeisesti kunnan hoitaakseen ottama tehtäväkään.

Suositus: Koulukuvaukset kilpailutettava kuten pienhankinnat kilpailutetaan

Kirjalliset tarjoukset on pyydettävä vähintään kolmelta tarjoajalta. Hankintayksikkö määrittää sopimuskauden ja sen, miten kuvapaketin sisältö ja hinta pyydetään. Kilpailutus prosessina etenee kuten normaali tarjouskilpailu, jossa on huomioitava tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden näkökohdat. 

Kuvaussopimukset kirjallisina

Hankintayksikkö määrittelee sopimuskauden pituuden. Kuvien maksajilla - esimerkiksi vanhempainyhdistyksellä tai koulun johtokunnalla, jossa huoltajien edustus - tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa kuvaussopimuksen sisältöön. Kuvien ostaminen on vanhemmille vapaaehtoista. Suositeltavaa on, että sopimuksen allekirjoittaa ja hyväksyy koulun nimissä rehtori.

Tavaralahjat ja muut kylkiäiset karsittava

Kuvaussopimus ei saa sisältää henkilökohtaisia etuuksia koulun henkilökunnalle. Muitakaan ns. kylkiäisiä ei tulisi sitoa osaksi koulukuvaussopimusta, sillä niitä ei voida huomioida tarjousvertailussa eikä niillä ole liityntää hankinnan kohteeseen.

Koulukuvauksia koskeva suositus valmisteltiin Opetushallituksen, Suomen Vanhempainliitto ry:n, Suomen Rehtorit ry:n ja Suomen Kuntaliitto ry:n yhteistyönä. Lisätietoa verkkosivun oikean reunan materiaalista. 

Julkaisuja ja ohjeita

Alla olevien ohjeiden ja mallien soveltamisessa tulee huomioida voimassa olevan hankintalain mukaiset vaatimukset!

Suositus koulukuvausten järjestämisestä (PDF)
Opetushallituksen suositus & taustamuistio, kesäkuu 2011

tags