JHNY-vieraskynä: Tuula Risikko 25.1.2022

Hilmaa kehitetään ketterästi

Kuvassa Tuula Risikko. Kuva: Hansel OyUusi Hilma täyttää kaksi vuotta. Tänä aikana Hilma on kehittynyt hankintailmoitusten julkaisukanavasta ostajien ja tarjoajien yhteiseksi kohtaamisalustaksi.

Vuoden 2021 aikana Hilmassa julkaistiin yli 19 000 erityyppistä ilmoitusta ja hankintojen ennakoiduksi arvoksi ilmoitettiin noin 18 miljardia euroa. Ilmoitusten lukumäärä kasvoi noin yhdeksän prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Valinta-apuri ohjaa ja Hakuvahti päivystää

Valinta-apuri ohjaa ostajaa oikean ilmoituslomakkeen käyttämisessä. Valinta-apuri muun muassa päättelee hankinnan ennakoidun kokonaisarvon perusteella, ylittääkö hankinta EU- tai kansallisen kynnysarvon. Tuloksen perusteella apuri ohjaa automaattisesti oikealle lomakkeelle.

Hakuvahti puolestaan palvelee tarjoajaa. Hakuvahti valvoo Hilman uusimpia julkaistuja ilmoituksia ja lähettää tiedon niistä tarjoajan sähköpostiin.

Ensiaskeleet kohti rakenteellista tarjouspyyntöä

Ensiaskeleet kohti rakenteellista tarjouspyyntöä näimme syksyllä 2021, kun Hilmaan valmistui toiminnallisuus, jonka avulla ostaja pystyy määrittelemään tarjouspyynnölle yksinkertaisia vaatimuksia, jotka tarjouksen tulee täyttää.

Nämä vaatimukset voivat olla esimerkiksi

  • numeerisia vaatimuksia
  • kyllä/ei -vaatimuksia tai
  • erilaisia valintavaihtoehtoja.

Vaatimuksia voidaan määrittää myös pakollisiksi.

Näiden toiminnallisuuksien myötä tarjous voidaan jättää liitemuotoisen dokumentin lisäksi myös osittain rakenteellisessa muodossa. Rakenteellinen tarjouspyyntö soveltuu erityisesti yksinkertaisempiin kilpailutuksiin.

Hilman kehitystyö jatkuu

Hilman kehitystyö jatkuu ketterällä scrum-menetelmällä myös tulevina vuosina, asiakaslähtöisesti osana Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa. Kehitettävät ominaisuudet parantavat edelleen Hilman käytettävyyttä.

Vuonna 2022 kehitystyön painopisteitä ovat muun muassa

  • kilpailutusominaisuudet ja kilpailutuskalenterin toiminnallisuudet sekä
  • hankinnoista ilmoittamiseen liittyvä, EU-tasoinen eForms-lomakeuudistus.

Kilpailutusominaisuuksien kehittämisessä panostetaan monivaiheisten hankintamenettelyiden toiminnallisuuksien kehittämiseen. Liikkeelle lähdetään rajoitetun hankintamenettelyn toiminnallisuuksien rakentamisesta.

Parannamme myös jälki-ilmoitustoiminnallisuuksia muun muassa automatisoimalla tiettyjen tietojen siirtymistä prosessin aikaisemmista vaiheista suoraan jälki-ilmoitukselle.  Lisäksi vuoden 2022 kehityslistalla on hankintakertomuksen automatisointi sekä prosessin aikana syntyvien tiedostojen kokoaminen niin sanotuksi zip-paketiksi.

Tulevien kilpailutusten julkaiseminen Hilmassa – eli niin sanotut kilpailutuskalenterin toiminnallisuudet – lisäävät hankintojen läpinäkyvyyttä ja mahdollistavat tulevien hankintojen julkaisemisen ja hakemisen entistä aikaisemmassa vaiheessa.

EU-tasoisen eForms-lomakeuudistuksen työt käynnistyvät vauhdilla kesällä 2022. Tiedotamme niiden etenemisestä Hilmassa. Tavoitteena on, että uudet eForms-lomakkeet otetaan Suomessa käyttöön noin vuoden kuluttua tästä, 1.7.2023.

Osallistu Hilman kehitystyöhön

Käynnistämme ministeriön ja Hanselin järjestämät Tutustu Hilmaan -tietoiskut tammikuussa 2022. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, lyhyitä tietoiskuja, jotka toteutetaan Teamsin välityksellä. Tietoiskuissa kerromme, mitä Hilman kehitykseen kuuluu ja saat tietoa kehitteillä olevista ja tulevista toiminnallisuuksista.

Ensimmäisen tietoiskun pidimme 18.1.2022. Tutustu aineistoon! (pdf)

Seuraavat tietoiskumme ovat

Tuulan vinkit hankintayksiköille HILMAn käyttöön

  • Osallistu HILMA-tietoiskuihimme
  • Ilmoita hankintasi, myös pienhankintasi rohkeasti HILMAssa
  • Kokeile eri toiminnallisuuksia ja anna meille palautetta ja kehitysehdotuksia
  • Hyödynnä valinta-apuria ilmoituslomakkeen valinnassa
  • Kokeile tarjouspyynnön rakenteellisia ominaisuuksia kilpailutuksissa

 

Tuula Risikko toimii Hanselissa Hilma-palvelun palvelupäällikkönä

Kuva: Hansel Oy

 

Tietoa Hilmasta

Hilma on valtionvarainministeriön omistama ja Hanselin ylläpitämä maksuton, sähköinen julkisten hankintojen ilmoituskanava.

Hankintayksiköt julkaisevat palvelussa ilmoituksensa EU-laajuisista ja kansallisista hankinnoista. Hankintayksikkö voi myös tehdä markkinakartoitusta ennen virallisen hankintailmoituksen julkaisua tai ilmoittaa suunnittelukilpailun käynnistämisestä ja sen tuloksista EU:n laajuisesti.

Tarjoajat puolestaan näkevät ilmoituksia tulevista hankinnoista, voivat vastata tarjouspyyntöihin ja jättää tarjouksia sähköisesti.

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.