Hankinnoista ilmoittaminen

HILMAn vuoden 2021 hankintatilastot julkaistu

Hansel julkaisi keskeisiä tilastotietoja HILMAssa vuonna 2021 tehdyistä hankintailmoituksista.

Noin puolet kuntien, kuntayhtymien ja muiden aluetason viranomaisten hankintailmoituksia

Kunnat julkaisivat runsaat 7 100, ja kuntayhtymät runsaat 3 000 hankintailmoitusta. Yhteensä vuonna 2021 HILMAssa julkaistiin 19 076 ilmoitusta. 

Verrattuna vuoteen 2020 julkaistujen ilmoitusten määrä kasvoi noin kymmenellä prosentilla. 

Hankintailmoituksista yli puolet oli EU-kynnysarvot ylittäviä ilmoituksia. EU-kynnysarvon ylittävien ilmoitusten määrää suhteessa kansallisiin ilmoituksiin selittää se että EU-kynnysarvot ylittävistä ilmoituksista julkaistaan jälki-ilmoitus.

Hankintalajeittain eriteltynä eniten palveluita

Hankintalajeittain eriteltynä vuonna 2021 ilmoitettiin eniten palveluita. Palveluita koskevia ilmoituksia oli 50 % kaikista ilmoituksista.

Tavarahankintoja koskevia ilmoituksia oli 27 % ja rakennusurakoita 23 %.

Tarkempia tietoja tilastoista löytyy Hilman julkaisemassa aineistoissa (hankintailmoitukset.fi)

 

HILMA-palvelu on valtiovarainministeriön ylläpitämä ja Hansel Oy hallinnoima maksuton sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.