JHNY-vieraskynä 30.8.2022

Kannattaako hankintaosaamiseen investoida?

Hankintojen osuus julkisen talouden tasapainottamisessa on saanut viime aikoina ansaittua huomiota. Julkisten hankintojen ollessa 47 miljardia euroa (2018) on selvää, että hankintaosaamisen merkitys on kriittinen.

Silti julkisessa keskustelussa toistuu usein narratiivi siitä, kuinka hankinnat epäonnistuvat osaamattomuuden vuoksi. Ehdotammekin, että suuntaamme katseen siihen, kuinka usein hankinnoissa onnistutaan. Näin oppisimme onnistumisisista ja pääsemme keskustelemaan kyvykkään hankintaosaamisen tarjoamista mahdollisuuksista.

On helppo ymmärtää asian merkityksellisyys esimerkiksi OECD:n laskemalla 25 prosentin säästöpotentiaalilla liittyen keskitettyihin hankintoihin – Suomen julkisen talouden osalta tämä tarkoittaisi 11,75 miljardin euron säästöjä. Kuten kuntaministeri Sirpa Paatero on todennut: ”Hankinnat ovat talouspolitiikan kovaa ydintä.”

Mentorointiohjelma vastaa hankinta-ammattilaisten tarpeisiin

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa järjestettävä mentorointiohjelma on yksi tapa edistää tiedon siirtymistä ja julkisten hankintojen osaamisen kehittämistä. Ajatus mentorointiohjelmasta sai alkunsa Hankinta-Suomen hankintataitojen kehittämiseen tähtäävässä teemaryhmässä. Ryhmän keskusteluissa toistui kokemus siitä, että hankintakentällä on paljon tietoa hyvistä käytänteistä, mutta se ei siirry, ei etenkään organisaatioiden välillä.

Kuten nykyään on tyypillistä, monen hankinta-ammattilaisten arkea leimaa kiire ja aikaa osaamisen kehittämiseen voi olla vaikea löytää.  Katsoimme, että Hankinta-Suomi voisi olla avuksi tarjoamalla puitteet hankintakulttuuria edistävälle ajatusten vaihdolle. Mentorointiohjelma on maksuton ja suurin osa tapaamisistamme on mahdollista hoitaa etänä. Näin olemme pyrkineet madaltamaan ohjelmaan osallistumisen kynnystä.

Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto ja HAUS-kehittämiskeskus tarjoavat julkisten hankintojen osaamista edistävän mentorointiohjelman. Mentoroinnin kesto: 27.10.2022–25.4.2023. 

Hae mentorointiohjelmaan viimeistään 30.9.2022.

Mentorointi toteutetaan osana osa Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa.

Hankinnoissa tarvittava osaaminen arvoiselleen jalustalle

Hankintojen parista löytyy rautaisia konkareita niin kunnanjohtajista, päällikkötasolta kuin asiantuntijoista. Mentorointiohjelma antaa luontevan väylän kertyneen osaamisen siirtämiselle ja kehittämiselle edistäen erityisesti hankinnoissa tarvittavaa strategista ja taktista ajattelua.  Olemme näin mukana kehittämässä kestävämpää, innovatiivisempaa ja kustannustehokkaampaa yhteiskuntaa.

Tavoitteen saavuttamiseksi meillä hankintojen parissa työskentelevillä on erinomaiset avaimet käsissämme, ja vain harva meistä haluaa kerran hankintojen maailmaan tutustuttuaan lähteä pois. Teemaryhmän keskusteluissa onkin noussut esiin, että vaikka pitovoimaa hankintatehtävissä löytyy, niin vetovoiman kehittämisessä meillä on kuitenkin vielä tekemistä. On huomioitava, että ala tarvitsee myös paljon uusia hankintojen ammattilaisia jo tänään!

Julkiset hankinnat edellyttävät yhteistyötä sekä organisaatioiden sisällä että markkinoiden ja sidosryhmien kanssa.

Mentorointiohjelmaan ovat tervetulleita kaikki julkisten hankintojen parissa työskentelevät organisaatiosta riippumatta. Osallistujat voivat tuoda esiin myös oman näkökulmansa julkisten hankintojen kehittämisen tueksi.

Haluathan sinäkin olla mukana luomassa kestävämpää yhteiskuntaa ja tekemässä mahdollisesti miljardisäästöjä, joista hyödymme kaikki. Julkisissa hankinnoissa kytee asiantuntemus, jota ei kannata pitää vakan alla.

Kirjoittajat:

Kirjoittajat ovat Hankinta-Suomi-ohjelman hankintataitojen kehittäminen -teemaryhmän vetäjiä. Heidän esittelynsä avautuvat vm.fi-sivustolle.

 

Aiheesta lisää

Muualla verkossa

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.