JHNY-vieraskynä Tiina Ekholm ja Jukka Lindberg 10.11.2023

Varatut hankinnat työllistämisen edistäjänä

Varatut hankinnat – mitä ne ovat? Sitä ei tiennyt syksyllä 2022 vielä monikaan julkisissa hankintayksiköissä työskentelevä henkilö, kun asiaa kysyimme. Toteutimme Hankinta-Suomen sosiaalisen vastuun teemanryhmän puitteissa hankintayksiköille kyselyn hankintojen varaamisen mahdollisuudesta sekä tämän mahdollisuuden käyttämisestä.

Tiina Ekholm ja Jukka Lindberg. Jukan kuva: Meeri Riihelä, Vates
Tiina Ekholm ja Jukka Lindberg. Jukan kuva: Meeri Riihelä, Vates

Mitä ne ovat?

Varatuilla tarkoitetaan hankintalaissa olevaa mahdollisuutta kohdentaa tarjouspyyntö sellaisille toimijoille, joiden päätarkoituksena on vammaisten tai muiden heikommassa asemassa olevien henkilöiden sopeuttaminen yhteiskuntaan ja työelämään. Tarjouskilpailuun osallistumisen edellytyksenä on, että vähintään 30 prosenttia tarjoajan työntekijöistä on vammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia henkilöitä.

Tämä on siis yksi keino edistää sosiaalista vastuuta julkisilla hankinnoilla – tässä kohtaa työllistymistä.

Rohkeasti käyttämään

Saamissamme vastauksissa esitettiin toiveita tiedonsaantiin ja koulutukseen ja jopa hankinta-asiakirjojen laatimiseen. Mielestämme tällaiseen ei ole tarvetta, sillä kyse on tavallisesta tarjouskilpailusta, johon osallistumismahdollisuutta rajataan.

Asiassa on enemmänkin kyse siitä, ettei muisteta tällaisen mahdollisuuden olemassaoloa tai sitten ajatellaan, ettei kyseinen toimintamalli ole relevantti käsillä olevaan hankintaan. Ei ehkä tunneta toimittajamarkkinoita eikä ole aikaa selvittää niitä. Monia selityksiä löytyy.

Tietoa mahdollisuudesta tulee levittää ja myös hyviä käytäntöjä siitä, minkä tyyppisiin hankintoihin keino soveltuu; ja tällä soveltumisella tarkoitamme sitä, mihin hankintoihin löytyy tarjoajia.

Tarvitaan rohkeutta ottaa tämäkin työkalu käyttöön sosiaalisen vastuun edistämiseksi. Hyviä käytänteitä voimme kerätä ja jakaa heti, kun niitä karttuu.

Markkinoita luomaan

Sanotaan, että tangoon tarvitaan aina kaksi, ja sama pätee julkisten hankintojen kilpailutuksiin.

Hankintayksiköiden tietoisuuden lisääminen ei yksin riitä, vaan myös tarjoajapuolella on saatava aikaan muutosta.  Työhön integroivat yhteiskunnalliset yritykset ja työllistämisyksiköt ovat potentiaalisia tarjoajia, mutta vain osa niistä tuntee varatun hankintasopimuksen mukaisen kilpailutuksen mahdollisuudet, ja vielä harvemmalla on kokemusta sellaisesta.

Myös Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO on tämän vuoden aikana kerännyt tietoa tarjoajapotentiaalista niin tuotteiden ja palvelun kuin alueellisten mahdollisuuksienkin osalta, ja samalla kartoittanut soveltuvien toimijoiden valmiuksia ja halukkuutta osallistua varatun hankintasopimuksen mukaisiin kilpailutuksiin.

Erityisesti työllistymisen, kuntoutuksen sekä työkyvyn ja osaamisen kehittämisen palveluissa tarjoajia näyttäisi löytyvän varsin monipuolisesti. Kuitenkin myös muunlaisia palveluita, kuten ulkoaluekunnossapitoa löytyy valikoimasta. Monet toimijoista harjoittavat myös tuotannollista toimintaa, ja niiden osalta tarjoaminen on ymmärrettävästi vähemmän paikkasidonnaista, mikä helpottaa riittävän tarjoajajoukon kertymistä.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus jatkaa työhön integroivien toimijoiden aktivoimista. Samalla lisätään tietoa ja osaamista muun muassa kansainvälisten kokemusten avulla. Tavoitteena onkin löytää varatulle hankintasopimukselle sopiva markkinarako osana sosiaalisesti kestäviä julkisia hankintoja ja aktiivista työllisyyspolitiikkaa.

Olemme molemmat, eri rooleissa, olleet tiiviisti mukana hankinnoilla työllistämisen hankkeissa. Niissä olemme oppineet ainakin sen, ettei ongelmia ja haasteita pidä pelätä vaan tarttua niihin yhdessä avoimin mielin, ratkaisulähtöisesti ja yhteisiä tavoitteita rakentaen.

Näillä askelmerkeillä myös varatuista hankintasopimuksista voi tulla kummallisen hankintalain pykälän sijasta yksi yhteisesti ymmärretty ja hyödynnettävä työkalu.

Kirjoittajat:

Tiina Ekholm on Vantaan kaupungin hankintajohtaja ja Jukka Lindberg erityisasiantuntija Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Aiheesta lisää

Selvitys hankintojen kohdentamisesta hankintalain 24 §:n mukaisille toimijoille Suomessa
Hankinta-Suomi-toimenpide ohjelman julkaisu (vm.fi). Julkaisun taustalla hankintayksiköille tehty sähköinen kysely sekä Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n selvitys tarjoajapotentiaalista

 

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.