JHNY-vieraskynä: Heidi Jortama 20.12.2022

Hankintaosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen olennaista

Tiesithän, että julkisen hankintatoimen tehtävissä työskentelevillä asiantuntijoilla ja julkisilla hankintayksiköillä on ollut jo puolisen vuotta hyödynnettävissään hankintaosaamisen itsearviointityökalu?

Vastuu Hankinta-Suomi-ohjelmassa kehitetyn työkalun teknisestä toteutuksesta, ylläpidosta ja jo käynnistyneestä jatkokehityksestä on meillä Valtiokonttorissa.

Työkalumme avulla voit

  • Kartoittaa hankintaosaamisen nykytason,
  • tunnistaa hankintaosaamiseen kohdistuvia kehittymistarpeita ja
  • seurata hankintaosaamisen kehittymistä.

Miksi arvioida hankintaosaamista?

Itsearvioinnin kysymykset tarkastelevat hankintaosaamisen tasoa esimerkiksi hankintojen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvien valmiuksien sekä vuorovaikutus- ja johtamistaitojen kautta. Huolellinen itsearviointiin vastaaminen antaa arvokasta tietoa vahvuuksista ja kehittymistarpeista itsearvioinnin osa-alueilla. Itsearviointiin vastataan anonyymisti.

Yksittäinen vastaaja voi seurata oman osaamisensa kehittymistä työkalusta saatavan henkilökohtaisen palautteen avulla. Henkilökohtaista palautetta voit hyödyntää esimerkiksi osaamiskeskustelujen pohjana. Vastaaja voi halutessaan myös peilata omaa osaamistasoaan suhteessa muihin vastaavissa tehtävissä toimiviin ja itsearviointiin vastanneisiin henkilöihin.

Parhaimman hyödyn itsearvioinnista saat vastaamalla arviointiin säännöllisesti ja kehittämällä omaa osaamistasi henkilökohtaisen tavoitetason mukaiseen suuntaan. Tähän liittyy olennaisesti omassa osaamisessa tapahtuneiden muutosten tarkastelu itsearviointityökalun avulla.

Organisaatio saa käyttöönsä organisaatiosta annettujen vastausten datan. Datan pohjalta muodostetun raportin avulla organisaatio voi tarkastella sekä organisaatiossa olevaa hankintaosaamista kokonaisuutena että arvioida sitä suhteessa organisaatiolle tarpeelliseen hankintaosaamisen tasoon. Organisaatio saattaa tunnistaa myös muita tarpeita hyödyntää dataa esimerkiksi osana laajempaa organisaation osaamisen kehittämistä.

Kansalliselle tasolle itsearviointityökalu tuottaa tietoa hankintaosaamiseen liittyvien toimenpiteiden suuntaamisesta.

Mistä lisätietoa?

Valtiokonttorin verkkosivustolta löydät kaiken tiedon, jonka yksittäisenä käyttäjänä tai organisaationa tarvitset itsearviointityökalun käyttöönottamiseksi. Uutena sisältönä sivustollamme ovat ohjevideot itsearvioinnin täyttämisestä ja organisaatiokohtaisesta raportoinnista. 

Hankinta-Suomi järjestää yhteistyössä kanssamme itsearviointityökalusta kaksi samansisältöistä webinaaria keväällä 2023. Webinaarimme on tarkoitettu hankintayksiköissä julkisten hankintojen parissa työskenteleville ja työkalun käyttöönotosta kiinnostuneille henkilöille. Käymme webinaareissa läpi muun muassa sitä, miten työkalu otetaan käyttöön ja mitkä ovat sen hyödyt.

Työkalu ja webinaarit ovat maksuttomia ja ne on suunnattu kaikille julkisen hankintatoimen tehtävissä työskenteleville.

Miten saan käyttööni?

Julkisen hankintatoimen tehtävissä työskentelevät henkilöt ja julkiset hankintayksiköt saavat linkin työkaluun pyytämällä osoitteesta hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Hyödynnäthän itsearviointityökalua hankintaosaamisesi kehittämisen tukena!
 

Heidi Jortama työskentelee Valtiokonttorissa hankintatoimen kehittämistehtävässä

JHNY-vieraskyniä kirjoittavat verkostojemme jäsenet. Tekstit edustavat kirjoittajiensa näkemyksiä.